АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ БОГЕСУ

Підсумки археологічних розвідувальних робіт в районі майбутнього підтоплення Бозької гідроелектроцентралі 1930 – 1932 рр.

(ПРОДОВЖЕННЯ. Початок – в публікації від 12, 13, 15 грудня 2017 року)

11. Розвідка на лівому березі, від Первомайського до Костянтинівки

Лівобережна група (керівник Г. Крисін) обслідувала узбережжя Бога від Первомайського  до Мигії і, так звану, Кампанійську скелю в с. Мигія з групою островів у цьому районі.

Кампанійська скеля, що про неї є й фолькльорні дані та згадки в історично – археологічній літературі, стримить на лівому березі р. Бога, проти низового острова Кампанійського. Величезна мальовнича скеля, що верх її сягає над рівнем води до 40 м, складається з скибуватих гранітних нагромаджень і має в своїх кручах щілинні печери. На Кампанійській скелі ми виявили, зафотографували та обміряли низку печер. Ці печери мають тут особливо характерні назви, як от: 1) «Школа», 2) «Церква» із східцями зверху скелі до неї, 3) «Кузня» і ще дві печери без назв.

«Школа» – похила печера, утворена велетенськими брилами розміром 2,5 х 2,8 х 0,80 м. Поруч  –  друга печера «Церква», на дні якої ми знайшли фрагменти неолітоідного посуду жовтуватого кольору.

На скелі Кампанійській є виїмка, що має тут досить імпозантну назву – «Запорізький  диван» і згадку про яку знаходимо в академіка Яворницького.

Майданчик коло Кампанійської скелі, де на поверхні знайдені т. зв. мікролітичні вироби, обслідувано методом шурфування. Під дерновим шаром на глибині до 10-12 см знайдено крем’яні уламки із слідами оброблення добірною технікою, черепашки, окремі кавалочки жовтуватих черепків неолітичного типу. В шурфах на схилах скелі до річки знахідки більш насичені під дерновим шаром. Не затримуючись на широкому розгортанні розкопувальних дослідних робіт на Мигійській стації, мало виразній і до того забезпеченій від підтоплення, ми відклали це на другу чергу і перейшли до розвідування Мигійських островів.

Посилання: Эварницкий. II, ч.155 «За Семеновкой (на север) следует село Мигия, против Лозового на Буге возвышается еще 4 порога: Мигийский первый (156), Запорожский, Мигийский второй и Кампанийский. Из четырех, особенно замечателен Запорожский. Это порог совсем не  то, что порог на Днепре. Представьте себе огромную скалу высоты сажень около пятидесяти, ширины сажень около десяти, каждая, подобно искусственному мосту, перекинута  с одного берега реки на другой, и это Запорожский порог на Буге. Вода, бегущая по реке, встретив на своем пути неодолимое препятствие в виде запорожского порога, бросается направо и налево, в оба берега, размывает себе небольшие жолобы между скал и со страшным ревом устремляется вперед. Для полного представления о Запорожском пороге представьте себе огромнейшую скалу, втрое выше той, которая протянулась поперек реки, стоящую у левого берега Буга, против самого порога и носящую название Проточенской скалы. С нее, как с высоты птичьего полета, открывается великолепный вид на всю эту страшную картину, которая называется Запорожский порог. На ней же можно видеть подобные подковы и звезды, выбитые на скале, неизвестно кем и в какое время».

«Против Кампанийского порога стоит замечательная скала Кампанийская, на которой показывают две пещеры – одна длины 15 м, которая носит название Кузнец, потому что в ней находят много углей, а другую, длины 2 м, в нее влезть только животом, а одно, так называемое, Гайдамацкое сидение, род естественного дивана, сделанного на скале и имеющего 11 м длины, 3 четверти ширины и 6 четвертей высоты (спинка). Против Кампанийской скалы стоит в Буге длинный остров с тем же названием, покрытый сплошным дубовым лесом. Выше Мигии идут последние два порога, за которыми впадает в реку Буг р. Синюха».

Крім Кампанійського острова, в Мигії, серед Бога, стоять ще три острови, що утворилися від довголітніх наносів піску на порожистих виступах ріки. Окремо на правому березі виступала мисувата скеля «Пугач» до 30 м заввишки з загальною площею до 1 гектара. Нагорі цієї скелі, на поверхні, в тонкому, до 0,05 м, нашарування землі, серед уламків каміння знайдено 10 тонких кременевих відщепів мікролітичного типу, уламок кам’яної стрілки та дрібні кавалочки черепків пізньо – неолітоідного посуду.

Обслідування між Мигією та Семенівкою берегових надбозьких круч, балок, ярків і надрічкових плато певних культурних точок не встановили. Установлено лише декілька невеличких печер у каньйоні Бога. Утворені від сповзання брил граніту, печери ці лежать низько і на весні їх затоплює водою. Цікавіші печери в усті р. Карабельної – допливу р. Бога.

Устя р. Карабельної, впадаючи в Бог, утворює горбуватий мис з правого берега, що має назву «могили». Цей мис – напівкругла скеля, вкрита дерном завгрубшки до 4 – 10 см, – зверху має невеличке плато, яке ми досліджували шурфуванням. Вище на північ від «могили» шурфували схил, що підноситься ступневими терасами над берегом Бога.

Під дерновим шаром на глибині 10 см, у піскуватому глинястому грунті (гр. 8 – 18 см), що безпосередньо залягає на гранітній скелі, спостережені фрагменти неолітоідного грубого посуду з ямкуватим орнаментом. Там же рідкі знахідки дрібних (мікролітичних) кавалочків кременю з слідами оброблення (тип шкребка з ретушованим краєм).

У схилах вузького, стрімкого й глибокого каньйону р. Карабельної, що являє собою дно балки тої самої назви, в розколинах і обвалах гранітових брил поутворювалися численні печери. Типова для них є печера №3. В наносному шарі на дні печери (глибина 15 см) П.В. Харлампович, розчищаючи дно, викрив кістки диких тварин (кози, кабана). У шурфі, закладеному для контролю на терасі схилу до ріки, коло шляху Мигія – Семенівка під дерновим шаром (10 см) виявлено кістки великої дикої тварини та фрагменти грубого темносірого посуду пізньо – неолітоідного типу; там  таки знайдено скалочки кременю (мікроліти) з слідами оброблення (сколювання). Є підстава припускати тут тривалу неолітичну стацію. Щоб з’ясувати це, потрібні ширші розкопні досліди.

Посилання. Эварницкий. II. 155. «Село Семеновка бывшее военное поселение, против которого на Буге стоят поныне пять порогов: Палиенковский, Прозидоровский, Войстречевский, Мелидидовский и порог Чернечий, а между пятью порогами – 4 острова: Балановский, Наумовский, Мясниковский и Семеновский, из которых первые три названы по имени владельцев, а последний по имени села Семеновки».

12. Дослідження в районі Костянтинівка – Гард

Провадячи рекогносціювання околиць с. Костянтинівки та каньйону р. Бога коло Костянтинівки, серед гранітових круч (до 30 м) над водою, поміж пороном та садибою першої школи, на поверхні ми знайшли фрагменти товстостінного посуду «татарського» типу. Пізніші нашарування покидьків сільських садиб, деформація грунту копанням тощо не дають змоги ясніше простежити ці рештки без спеціальних розкопних досліджень на цьому місці.

В Золотій балці, що перерізує поперек село із сходу й добігає до Бога за 100 м від річки, на плоскому камені є петрогліфний знак форми літери «А». При усті знайдено тригранчасте вістря бронзової стрілки.

Перед Клепаною балкою в скелі є печера розміром 4,5 х 1,9 х 0,40 м. Знахідок в печері не виявлено, але в Клепаній балці, на схилах з північного боку, на поверхні знайдено пластівчасті відщепки сіруватого кременю та фрагменти сірого посуду (не орнаментованого).

Скеля Пугач на південь від Костянтинівки 1,5 км являє собою урвище над Богом до 60 м заввишки. Скеля неприступна з боку ріки. На кам’яній скелі помітні деякі окремі знаки, що про них згадує Яворницький.

Проти Пугача лежить острів Клепаний (Гардашів або Гардовий) де за Яворницьким та Шмідтом, була запорізька церква. Більшу частину острова заливає висока весняна вода; є зроблені водою велетенські казани, а серед маси розкиданих валунів – шар нанесеної водою верстви. Мало ймовірне, щоб на такому острові могла бути церква, хоч на ньому і є місце у вигляді чотирикутньо – розташованого плоского каменя, на який уперто вказують як на місце церкви Гардової.

Посилання.  Шмид. 306. «В 26 верстах ниже этого места (Мигии) лежит с левой стороны Буга с. Константиновка, против которой – Богдановские пороги. На этой местности находился, говорят, запорожский  гард, о котором в прошедшее столетие говорилось во многих документах. Здесь  прилагаем план этого гарда, снятый инженер подполковником де-Боксетом, около половины прошлого столетия. Свойство берегов Буга против с. Константиновки, состоящих из  гранитных толщин, такого рода, что нельзя допустить, чтобы река эта могла изменить течение. Между тем план этот нисколько не напоминает часть реки, находящуюся  против Константиновки. Положение острова, на котором запорожцы имели свою церковь, выше Большого или Сухого Ташлыка или Великого Канала (807), от устья которого имела зачатие турецкая граница, заставляет только согласиться, что это тот самый остров, который ныне лежит против с. Константиновки и притом, опять таки, если большой гранитный холм, лежащий в  песчаной долине Буга, в 3 верстах выше Константиновки, ныне окружаемый водою только в полную воду, не был тогда еще островом, при большом обилии в то время вод вообще в здешних реках. Между тем, этот самый план наводит на мысль, что остров, о котором идет речь, может быть тот самый, который находится ныне на Буге в 5 верстах ниже впадения в него Сухого Ташлыка.

 Во-первых, остров этот имеет залив, который в большую воду разделяет его на две части; этот залив есть и в острова де-Боксета; во-вторых, против этого острова на левом берегу Буга, находится огромная скала, известная под названием Пугач; точно также и у де-Боксета, против его острова на левом берегу Буга, под №6, показан берег высокий, камень называемый Пугач, который вышины до 20 сажень. Остается проверить это обстоятельство указанием местных преданий. В этих местностях на правую сторону Буга сохранились еще в степях, на некоторых курганах каменные бабы».

Ястребов. XVII, с.94, VII, №8. «О пещере в Пугачевой скале» – «Киевс. стар.», 1882, II, 347-394, Левченко: «Против Свирнева на левом берегу Буга лежит село Константиновка, на том самом  месте, где была буго-гардовская (349) паланка. Недалеко оттуда (на левом берегу Буга) Пугачева скала, навысшая над рекой, и в ней пещера, о которой я уже упоминал, служившая запорожцам тюрьмою». (347, прим.).

«Близ с. Константиновки показывают запорожскую тюрьму – это небольшая пещера в скале, нависшая над рекой Бугом. Вход в пещеру находился на несколько сажень выше воды в Буге и на несколько аршин ниже гребня скалы. Виновного на веревке опускали ко входу в пещеру и на веревке же опускали ему еду. О ней упоминает также местный (анонимный) корреспондент».

Ястребов. XVII, с. 98, IX, №3. «По сообщению местного (анонимного) корреспондента, в 1 версте отсюда есть вал в 1 версту длиной; он идет в направлении от с.к ю. и в народе называется «змиевый» вал. Сведения получены корреспондентом от семеновского крестьянина Ив. Белозерского».

Эварницкий. II, 155. «Бугские пороги начинаются как раз против Константиновки и идут выше ее; всех их здесь семь… Между этими порогами стоит четыре острова»…

Эварницкий. II, с.153. «…У левого берега реки Буга против Гардового острова стоят три огромнейшие скалы: Сова, Брама и Пугач, возвышающиеся над берегом реки на подобии отвесных стен и имеющие около 25 сажень высоты. На камне острова Гардова, сделано подобие подковы среди степи; против того же Пугача на сером граните выбита человеческая рука, в коей одна кисть имеет семь с половиной четвертей, а большой палец три четверти. Прямо против руки, только на сто сажень южнее в степь насыпана небольшая, но живописная могилка. Такие указатели как Пугач, подкова, рука, могилка послужили живой канвой для создания следующей легенды»…

Ст. 54: «На четверть ниже скалы Пугача и острова Гарда существовала у запорожцев старая переправа через реку Буг, к которой вела с левой стороны балка Паланкова. В этой балке против бывшей переправы в настоящее время сохраняется запорожское кладбище (место куреней)… и ям, расположенных по взгорью Паланковой балки и свидетельствующих о несомненном пребывании здесь запорожцев»…

ГАРД: Ястребов. XVII, 78, III, 8 – посилання на Яворницького, Зап.,II, 152 та Левченка – «Киевск. Стар.», 1882, т.II, с. 349.

Левченко. 348 «Против Свирнева на левом берегу Буга лежит село Костянтиновка, на том самом месте, где была буго-гардовская паланка ( прим. – слово «гард» означает переборку из больших камней поперек реки Буга). Такой гард существует и ныне, сколько помню, близ Мигии; он служит какой-то помощью для рыболовства(349)».

Эварницкий. «Запорожье в остатках старины и преданиях народа» ч.II, 1888, с.151. «Гард находится на 3 версты ниже Константиновки на р. Буге и представляет из себя, ни больше ни меньше, как греблю или «китець» для ловли рыбы. Он устроен из двух перегородок наподобие лестницы, положенных боком одна против другой в воде между камнями и немного полурастворенных, чтобы в них могла проходить без особого затруднения плывущих вверх рыба. Этот гард устроен именно на месте порога, где река сужается с обеих сторон камнями и имеет небольшую «течию» (струю) близ правого берега Буга.

Таких гардов на Буге два: старый или казацкий и новый или архиерейский. Последний находится ниже первого наверху и называется архиерейским потому, что со времени поселения в екатеринославском наместничестве архиерея он отошел для архиерейского двора.

Рыбы здесь ловилось чрезвычайное множество: в несколько часов ее нагружали пять-шесть и даже больше уловов и то брали лишь большую, а малую вновь бросали в реку. Теперь в архиерейском гарде ловля рыбы совсем воспрещена»…

«Ниже Гарда, среди Бугу-реки стоит остров Гардовый, очень скалистый и по краям заросший густой травой и высокой лозой. На одном из камней Гардового острова показывают место, где стояла у запорожцев церковь, построенная казаком Савой Чалым»

На с. 147, XI, №56. «По словам местного (анонимного) корреспондента, на общественной земле этого села есть два больших кургана. Кузьменко сообщил нам, что в 2 верстах от волостного правления, к югу от села, над  балкой Швирняк, крестьяне раскопали небольшой курган и на глубине 2 саж. от вершины нашли 3 кувшина (судя по описанию – амфоры) и 60 бронзовых наконечников стрел, при этом были замечены остатки скелетов; несколько стрелок отсюда г. Кузьменко передал в коллекцию Елисаветградского реального училища».

На с. XI. №159. «На берегу Буга возвышается скала Пугач» (див. Шмідт, II, 807). Пугач также был каким-то суеверным гайдамацким ватажком. Недалеко от Пугачевой скалы на Буге есть остров, на котором показывали т. наз. запорожские мельницы, т.е. большие ступы, выделенные в камнях, где запорожцы не мололи, а толкли зерновой хлеб для своего употребления. В Буго гардовской паланке была по преданию небольшая деревянная церковь, перенесенная бывшим атаманом бугского казачьего войска  Скаржинским в его имение дер. Хмелеву, находящуюся на левом берегу Буга, против деревни Грушевки».

(Далі буде)

Show Buttons
Hide Buttons