ПРО МАЙБУТНЄ БЛОКА №3 ЮУ АЕС

ПРОЛОНГАЦІЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРЕТЬОГО БЛОКУ ЮЖНО-УКРАЇНСЬКОЇ АЕС: УСІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ БУДУТЬ ДОТРИМАНІ

Продовження терміну експлуатації атомних енергоблоків для фахівців ЮУАЕС – завдання не нове, і позитивний досвід в цьому напрямку ми вже накопичили. У понадпроектні терміни сьогодні успішно працюють перший і другий блоки Южно-Української АЕС. За результатами переоцінки безпеки, Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України в 2013-му і 2015-му роках відповідно продовжила проектні терміни служби цих блоків на 10 додаткових років.

Чотири роки тому колектив ЮУАЕС був першопрохідцем у продовженні терміну експлуатації ВВЕР-1000 В-302. Унікальний досвід успішного продовження служби першого ВВЕР-1000 в Україні став галузевим, і був поширений на наступні «тисячники». Сьогодні фахівці Южно-Української атомної станції переймають досвід запорізьких колег в продовженні терміну служби блоків з серійної реакторною установкою В-320, яким є і енергоблок No 3 ЮУАЕС, що прийняв естафету з обґрунтування безпечної експлуатації та підготовки до «другого життя». Його 30-річний період експлуатації спливе в лютому 2020 року.

Реалізація комплексу організаційно-технічних заходів у цьому напрямку фахівцями ЮУАЕС вже ведеться повним ходом. Цей комплекс включає в себе роботи з підвищення безпеки, кваліфікації обладнання, модернізації та заміни обладнання, реалізацію програми управління старінням, підготовку звіту з періодичної переоцінки безпеки.

В цілому заплановано виконання 102 заходів. З них 90 – внесені до Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій – КзПБ, до числа яких входять і 16 постфукусімських. Звіти про виконання 30-ти вже здані і узгоджені ДІЯРУ. Ті 60, що залишилися, – перебувають у стадії реалізації відповідно до встановлених термінів. Зі 102 заходів відступи від нових нормативних положень, які необхідно усунути, складають 12, водночас 9 з них – вже усунені.

Передумови позитивного рішення

За результатами звіту з аналізу безпеки, третій енергоблок Южно-Української АЕС сьогодні відповідає цільовим критеріям безпеки, встановленим «Загальними положеннями безпеки атомних станцій». Зокрема, значення ймовірності частоти пошкодження активної зони (ЧПАЗ) становить 7,73Е-5 (критерій – 1Е-4); частоти граничного аварійного викиду (ЧГАВ) – 3,88Е-6 (критерій – 1Е-5). Остаточно оцінка впливу заходів з підвищення безпеки, а також впровадження «Керівництва з управління важкими аваріями» на показник ЧГАВ буде затверджена при узгодженні звіту з періодичної переоцінки безпеки.

Продовження терміну експлуатації атомних енергоблоків для фахівців ЮУАЕС – завдання не нове, і позитивний досвід в цьому напрямку ми вже накопичили. У понадпроектні терміни сьогодні успішно працюють перший і другий блоки Южно-Української АЕС. За результатами переоцінки безпеки, Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України в 2013-му і 2015-му роках відповідно продовжила проектні терміни служби цих блоків на 10 додаткових років.

Окремо слід зазначити, що планувати продовження терміну експлуатації третього енергоблоку, як мінімум, на 20 років від проектного дозволяють і результати періодичного контролю, і дослідження металу корпусу реактора. Так, максимальний флюенс, накопичений основним металом за 23 паливні кампанії, становить 41% від допустимого значення.

Прагматична сторона питання

Не в останню чергу важлива прагматична сторона питання продовження терміну експлуатації вітчизняних ядерних установок. Йдеться про економічну доцільність цього процесу, складника енергетичної стратегії України до 2030 року. Так, аналіз робіт, що реалізуються на Южно-Українcькій АЕС в рамках пролонгації терміну експлуатації третього енергоблоку показує економічну ефективність і доцільність цієї процедури. За умови забезпечення встановленого рівня безпеки, вона дозволить відтермінувати вирішення проблеми заміщення генеруючих потужностей і накопичення коштів для зняття з експлуатації енергоблоків. У цьому контексті южно-українські фахівці підрахували, що загальні витрати на продовження терміну експлуатації третього блоку складуть приблизно 215 доларів США на 1 кВт встановленої потужності, що відповідає міжнародній практиці, де на ці цілі витрачається до 680 доларів на 1 кВт.

Інжинірингові роботи

Щоб продовжити життя третього атомного блока-мільйонника необхідно виконати оцінку технічного стану 12 груп устаткування, будівель і споруд. Можливість подальшої експлуатації окремих елементів і систем базується на результатах цієї оцінки, а також на результатах впровадження заходів з управління старінням і підтвердження кваліфікації.

На сьогодні оцінка технічного стану вже проведена, і рішення про продовження узгоджені за 5-ма групами устаткування. Зокрема, по обладнанню першого контуру, будівлям і спорудам, що містять системи, важливі для безпеки, силових трансформаторів, кабелів тощо. Ще за 6-ма групами робота з оцінки технічного стану триває. Сюди входять тепломеханічне обладнання та трубопровідні системи реакторного і турбінного відділень, будівля реакторного відділення, полярний кран, будівельні конструкції (шахта реактора, бассейн витримки і перевантаження ядерного палива), турбіна.

Найближчим часом планується розпочати роботи з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації реактора і його елементів. Частина заходів, пов’язаних з обстеженням металу патрубків і радіусних переходів корпусу реактора була завершена в 2016 році, а роботи з обстеження металу циліндричної частини, днища корпусу реактора заплановані на поточний планово-попереджувальний ремонт, який стартував 2 квітня 2017 року.

Аналогічна ситуація спостерігається і з іншими групами устаткування, за якими робочі програми оцінки технічного стану розроблені, узгоджені або знаходяться на узгодженні в ДІЯРУ. Частина заходів в рамках цих програм реалізована раніше, а ті, що залишилися, планується завершити в 2017-2018 роках.

Кваліфікація обладнання

Окремо слід зупинитися на кваліфікації обладнання енергоблоку No 3 на «жорсткі» умови експлуатації та сейсмічні впливи. На сьогодні вона виконана в повному обсязі. Звітна документація з «жорстких» умов узгоджена Державною інспекцією ядерного регулювання, рішення регулятора щодо сейсмічних впливів очікується в 2017 році.

Не менш важливою складовою процесу продовження терміну експлуатації є також перевірка сейсмічної стійкості обладнання, яка проходить в рамках виконання робіт з оцінки технічного стану. Складено перелік обладнання, трубопроводів, будівель і споруд третього енергоблоку, для яких необхідно підготувати обґрунтування стійкості до сейсмічних впливів. Перелік вже узгоджений ДІЯРУ, і включає в себе два додатки. Підсумковий звіт про роботу з оцінки сейсмостійкості обладнання, зазначеного в першому додатку (крім реактора і його елементів), на поточний момент перебуває на узгодженні. Роботи за другим додатком ведуться. Термін їхнього завершення – 2018 рік. Однак, після закінчення всіх заходів з перевірки сейсмостійкості обладнання на перших двох енергоблоках і виконання основного обсягу на третьому, розпорядженням НАЕК «Енергоатом» був уведений у дію новий нормативний документ, що передбачає необхідність підтвердження сейсмостійкості всього обладнання 1-ї і 2-ї категорій сейсмостійкості.

Для визначення обсягу робіт та усунення можливих відхилень необхідні додаткові зусилля. Питання вимагає галузевого розгляду, і на сьогодні вже сформовані й спрямовані до Компанії пропозиції щодо реалізації новоприйнятих документів.

Переоцінка безпеки

Пильну увагу в процесі продовження терміну експлуатації третього енергоблоку фахівці Южно-Української АЕС приділяють розробці звіту з переоцінки безпеки, до якого входять 14 звітів за окремими чинниками безпеки і Комплексний аналіз безпеки. Всі вони підпорядковані одній загальній меті – об’єктивній і всебічній оцінці ступеня безпеки ядерної установки. На реалізацію робіт за цим напрямком на блоці No 3 фахівцям відведено рівно два роки – з лютого 2017 до лютого 2019-го.

Результати переоцінки будуть розглядатися Державною інспекцією ядерного регулювання. У разі позитивного рішення, ДІЯРУ внесе відповідні зміни до ліцензії на експлуатацію енергоблоку No 3 Южно-Української АЕС у понадпроектний період.

Ігор КРАВЧЕНКО, заступник головного інженера з продовження терміну експлуатації, технології та інжинірингу ВП ЮУАЕС.

Журнал “ЕнергоАтом України” №1 (44) 2017, січень-червень

Show Buttons
Hide Buttons