Громадська експертиза

З метою забезпечення  просування ґендерної рівності в рішеннях місцевої влади через врахування особливостей становища, потреб і інтересів ґендерних груп населення, забезпечення ґендерного балансу у захисті  та просуванні економічних  прав жінок в сфері підтримки та розвитку малого підприємництва в м. Вознесенську було проведено гендерну експертизу. Результати аналізу місцевої політики були презентовані учасникам громадського обговорення 24 лютого 2014 р. за участю представників громадської ради. Згідно з Порядком сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №976 від 05.11.2008 року, здійснено аналіз місцевої політики в сфері врахування інтересів різних гендерних  груп в ході розробки та реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Вознесенську на 2013-2014 роки.

 За результатами дослідження були зроблені наступні висновки:

1. Видатки з бюджету міста Вознесенська на 2013 рік у сфері підтримки підприємництва передбачені в Програмі розвитку малого і середнього були заплановані в сумі 61,0 тис. грн., фактично в 2013 р. на реалізацію програми з місцевого бюджету коштів не виділялось взагалі. Фінансування заходів програми здійснювалось переважно за рахунок коштів державного бюджету. На 2014 р. передбачено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 31,0 грн.

2. Фінансування заходів програми в 2013 р. відбувалось за рахунок коштів державного бюджету виділених через Центр занятості з метою надання одноразової допомоги на започаткування власної справи в сумі 480621,19 грн. При цьому сума виділених коштів на підтримку чоловіків на 20 % більше, ніж допомога надана жінкам, а скористатись нею змогли 25 чоловіків та лише 15 жінок.

3. Склад комісій відповідальних за підтримку підприємців міста: координаційна рада з питань підприємництва, комісія з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності Вознесенського міськрайоного центру занятості та комісії по наданню мікрокредитів Фондом підтримки підприємництва не є гендерно збалансованим. До складу першої входять переважно підприємці, що представляють профспілку підприємців з Центрального ринку, в комісії лише 3 чоловіка та 14 жінок, до складу другої входять  переважно посадові особи центру занятості та ОМС з них 10 жінок та 2 чоловіка, до складу третьої входять переважно посадові особи ОМС з яких 3 чоловіка та 1 жінка.

4. Заходи програми не є гендерно чутливими (не враховують потреб жінок та чоловіків) та спрямовані переважно на підтримку вже діючих суб’єктів підприємницької діяльності та безробітних осіб. Програмою не передбачені заходи для підтримки особам, що мають бажання займатись підприємницькою діяльністю. Отже, можемо говорити про неврахування комплексного підходу до формування місцевої політики в сфері підтримки та розвитку підприємництва.

5. У звітності за програмою не ведеться ґендерний розподіл в цільових групах, тому неможливо визначити кількість отримувачів послуг в межах програми: жінок та чоловіків, у групі «пенсіонери»  та  у групі «молодь» – юнаків та дівчат. Також не ведуться гендерно- розподілені статистичні дані в ході роботи Центру надання адміністративних послуг.

6. Скористатись можливостями отримання  державної допомоги на започаткування власної справи потенційним підприємцям заважають високі ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску.

7. Заходи програми не в повній мірі враховують особливості жіночого підприємництва: більшу вразливість жінок на перших етапах становлення бізнесу, більшу потребу у соціальній підтримці та консультаційно-методичній допомозі – через стійкість ґендерних стереотипів щодо призначення та ролі жінки у суспільстві; обмежений доступ жінок до бізнес-контактів, мереж та ресурсів; менший у порівнянні з чоловіками досвід управління на момент започаткування власної справи, необхідність проходження навчання та отримання додаткових знань з метою ведення власного бізнесу.

За результатами громадського обговорення були підготовлені рекомендації, основними з яких можна вважати:

1. Внести зміни до рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність» від 30.12.2011 р. № 3. в частині запровадження пільгових ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності, що започаткували власну справу протягом першого року роботи.

2. Створити умови для ведення гендерно – розподілених статистичних даних в системі обліку та звітності органів місцевого самоврядування м. Вознесенська та Центрі надання адміністративних послуг зокрема. Надання електронних консультацій з ведення підприємницької діяльності ЦНАП з метою покращення обслуговування споживачів, які входять до незахищених соціальних гендерних груп (безробітні жінки та молодь, матері-одиначки, з обмеженими можливостями, жінки, що перебувають в декретній відпустці тощо).

3. Створити на сайті міста Вознесенська тематичної сторінки Вознесенського міського Фонду підтримки малого підприємництва з метою висвітлення результатів його роботи та забезпечення рівного доступі підприємців до його ресурсів.

4. Внести зміни до складу координаційної ради з питань розвитку підприємництва в м. Вознесенську, затвердженого рішенням виконавчого комітету Вознесенської міської ради від 27 квітня 2012 року № 102 «Про створення координаційної ради з питань розвитку підприємництва в м. Вознесенську» з метою забезпечення гендерного паритету в ході прийняття рішень.

Захід відбувся в рамках проекту ГО «ЦАЛ «Сузір’я» «Гендерне бюджетування, як інструмент розширення економічних можливостей жінок» за фінансової підтримки проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» здійснюється Федерацією канадських муніципалітетів у партнерстві з Асоціацією міст України за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР) та Федерацію канадських муніципалітетів (ФКМ).

Добавить комментарий

Show Buttons
Hide Buttons