Інформує податкова

Права платників податків

Указом Президента України від 8 грудня 2008 року № 1149/2008 встановлено започаткувати проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Тиждень права є чи не першим і чи не наймасштабнішим правовим заходом, який проводиться в Україні. Він узагальнює собою цілу низку соціально-значимих заходів і спрямований на утвердження в Україні правової держави, на підняття рівня правової культури, поваги до найвищих цінностей, які охороняються правом.

Згідно із ст. 17 ПКУ платник податків має право безкоштовно отримувати в органах державної податкової служби та в органах митної служби, зокрема і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю.

Згідно з пп. 17.1.2 ПКУ платники податків мають правопредставляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника. Повноваження представника платника податків та шляхи надання йому повноважень визначено у ст. 19 ПКУ. Зокрема, вказано, що платник податків веде справи, пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Платники податків мають право обирати самостійно, якщо інше не встановлено Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат (пп. 17.1.3 ПКУ). Між іншим, залишилося право платника вести податковий облік доходів і витрат з допомогою розроблених самостійно регістрів обліку. Такі регістри, як додаток, необхідно включити до наказу про облікову політику підприємства.

Платники податків мають право користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому Кодексом (пп. 17.1.4 ПКУ).

Введено також нове право платника податків – на відмову від використання податкової пільги чи зупинення її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено Кодексом. Скористатися правом на відмову від використання податкової пільги платник може шляхом подання письмової заяви до податкового органу.

Платники податків мають право одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених ПКУ.

Також, як і раніше, платник податків має право бути присутнім під час проведення перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженнями та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому Кодексом. Наголошуємо, що навіть у разі незгоди з висновками акта перевірки, його необхідно підписувати, щоб у подальшому мати законні підстави на його оскарження.

Згідно з пп. 17.1.8 ПКУ платник має право вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків. Як відомо, в акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і завищення податкових зобов’язань платника (п. 86.10 ПКУ), тому рекомендується під час проведення перевірки враховувати дану норму.

Згідно з п. 44.7 ПКУ у разі якщо посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від врахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевірки, копії таких документів (засвідчені печаткою платника податків (за її наявності) та підписом платника податків – фізичної особи або посадової особи платника податків – юридичної особи). Протягом трьох робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку,документи, визначені в акті перевірки як відсутні.

Платники податків мають також інші права, в тому числі:

– на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;

– на залік чи повернення надміру сплачених (стягнутих) сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому ПКУ;

– на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку та ін.

      І. М. Шевчук, головний державний інспектор з питань  юридичної роботи Вознесенської ОДПІ

Show Buttons
Hide Buttons