Інформує статуправління Человек и город

Інвестування економіки м. Вознесенська у І кварталі 2015 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, у І кварталі 2015 року підприємствами та організаціями м.Вознесенська на розвиток економіки міста спрямовано 6,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 0,8% загальнообласного їх обсягу. В розрахунку на одну особу цей показник становить 191,5 грн., в середньому по області – 766,7 грн.

Головним джерелом фінансування інвестицій були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 82,1% всіх інвестицій міста (5,6 млн.грн.). Частка коштів населення на будівництво житла становила 11,4% (0,8 млн.грн.), бюджетних асигнувань – 6,5% (0,4 млн.грн.).

Капітальні інвестиції Вознесенського району у І кварталі 2015 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, у І кварталі 2015 року підприємствами та організаціями Вознесенського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 0,3% загальнообласного їх обсягу. В розрахунку на одну особу цей показник становить 85,3 грн., в середньому по області – 766,7 грн.

Основними джерелами фінансування інвестицій були власні кошти підприємств та організацій – 75% (2 млн.грн.).

Про стан торгової мережі м.Вознесенська в 2014 році

Управлінням статистики у Вознесенському районі узагальнено результати державного статистичного спостереження щодо наявності торгової мережі на балансі підприємств-юридичних осіб м.Вознесенська в 2014 році.

На 1 січня 2015 року в місті Вознесенську діяло 27 магазинів, що на 1 об’єкт більше, ніж на 1 січня 2014 року, з них 52% – продовольчі, 48% – непродовольчі магазини.

Кількість кіосків роздрібної торгівлі налічувала 7 об’єктів, що на 1 об’єкт менше відповідної дати попереднього періоду.

Торгівля поза магазинами здійснювалась на 13 об’єктах, кількість яких за 2014 рік не змінилась.

Про стан торгової мережі Вознесенського району в 2014 році

Управлінням статистики у Вознесенському районі узагальнено результати державного статистичного спостереження щодо наявності торгової мережі на балансі підприємств-юридичних осіб Вознесенського району в 2014 році.

На 1 січня 2015р. в Вознесенському районі діяло 8 магазинів, з них 63% – продовольчі, 37% – непродовольчі магазини.

Торгівля поза магазинами здійснювалась на 27 об’єктах, у порівнянні з відповідною датою минулого року їх кількість збільшилась в 3,4 раза.

Стан довкілля м.Вознесенська у 2014 році

Однією з найгостріших екологічних та соціальних проблем є забруднення атмосферного повітря. За даними управління статистики у Вознесенському районі впродовж 2014р. в атмосферу міста від стаціонарних джерел забруднення надійшло 90,6 т шкідливих речовин та парникових газів, що на 77,8% менше, ніж у 2013р. Щільність викидів у розрахунку на квадратний кілометр території становила 3939 кг. В розрахунку на одну особу населення викинуто 3 кг. Аналогічні показники в цілому по Миколаївській області становили 647 кг та 14 кг відповідно.

Одним з потенційних джерел забруднення довкілля є накопичення відходів. Ця проблема має особливу гостроту через низьку швидкість їхнього розкладання. У місцях видалення відходів на кінець 2014р. накопичилося 517,5 тис.т відходів. Протягом 2014р. загальний обсяг утворених відходів становив 17,9 тис.т (що на 29,8% менше, ніж у 2013р.), у тому числі 1,9 тис.т – І-ІІІ класів небезпеки. Із загальної кількості утворених відходів – 4% (0,7 тис.т) було утилізовано, оброблено (перероблено), 83% (14,9 тис.т) – видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти.

У 2014р. фактичні витрати підприємств та організацій міста, спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, становили 14,1 млн.грн., що на 20,2% більше ніж у 2013р. Усі вони були здійснені за рахунок власних коштів підприємств. Упродовж року за забруднення довкілля було сплачено екологічного податку на суму 172,9 тис.грн. (на 10,1% менше ніж у 2013р.).

Довкілля Вознесенщини у 2014 році

Серед екологічних проблем особливе місце займає забруднення атмосферного повітря. Управління статистики у Вознесенському районі повідомляє, що на протязі 2014р. до повітряного басейну району від стаціонарних джерел забруднення надійшло 992,6 т шкідливих речовин та парникових газів, що на 53,2% менше, ніж у 2013р. Щільність викидів у розрахунку на квадратний кілометр території становила 713 кг, на одну особу населення – 32 кг. В середньому по Миколаївській області ці показники складали відповідно 647 кг та 14 кг.

Реальну небезпеку для населення та навколишнього природного середовища становлять обсяги накопичених небезпечних відходів. Ця проблема має особливу гостроту через низьку швидкість їхнього розкладання. Торік на підприємствах району утворилося 362 т відходів (що на 88,2% менше, ніж у 2013р.), у тому числі 8,7 т відходів – І-ІІІ класів небезпеки. Із загальної кількості утворених відходів лише 0,4% (1,5 т) – утилізовано, оброблено (перероблено). На кінець 2014р. у тимчасовому зберіганні знаходилося 1480,4 т відходів.

У 2014р. фактичні витрати підприємств та організацій району, спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, становили 40,6 тис.грн., що на 38,6% більше ніж у 2013р. Усі вони були здійснені за рахунок власних коштів підприємств. Упродовж року було сплачено екологічного податку на суму 7,7 тис.грн. (на 53,6% менше ніж у 2013р.).

Управління статистики  у Вознесенському районі

Show Buttons
Hide Buttons