Консультує податкова

ЄСВ для підприємців

Вознесенська ОДПІ звертає увагу підприємців на актуальні питання щодо нарахування та сплати ЄСВ:

  1. Чи звільняється від сплати єдиного внеску ФОП на загальній системі оподаткування, яка є пенсіонером за віком?

Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування, яка отримує пенсію за віком, повинна нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальних підставах. Винятків та пільг для зазначеної категорії фізичних осіб чинним законодавством не передбачено.

  1. Який розмір єдиного внеску нараховується ФОП на суму зарплати працівників-інвалідів?

Згідно з частиною тринадцятою ст. 8 Закону про ЄСВ ставка 8,41% визначеної бази нарахування ЄВ для працюючих інвалідів, встановлена тільки для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди.

Таким чином, вказана пільга не розповсюджується на фізичних осіб – підприємців, які використовують працю найманих працівників-інвалідів.

Іншого Законом про ЄСВ не передбачено.  Фізичні особи – підприємці нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на заробітну плату працівників-інвалідів у розмірі 22% до визначеної бази нарахування єдиного внеску.

  1. Чи звільняються ФОП-платники єдиного податку від сплати єдиного внеску на час відпустки та за період хвороби?

Фізичні особи – підприємці на спрощеній системі оподаткування першої чи другої групи на час відпустки, а також за період хвороби, залишаються платниками спрощеної системи оподаткування та мають обов’язок щодо сплати ЄСВ, незалежно від того отримували вони дохід у цей період чи ні.

  1. Яким чином роботодавець розраховує єдиний внесок, якщо найманий працівник працює неповний робочий день та отримує заробітну плату менше мінімальної?

Роботодавець розраховує суму єдиного внеску, як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску незалежно від того, що працівник працював не повний робочий день.  При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру

  1. Яким чином роботодавець нараховує єдиний внесок, якщо найманий працівник відпрацював неповний місяць та звільнився ?

У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, в якому нарахована зарплата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.

Підприємці, які використовують працю родичів, повинні укладати з ними трудові договори 

Вознесенська ОДПІ вкотре звертає увагу:  працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням. Окрім того, працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Норм, які б містило підстави для не укладення трудових договорів з найманими працівниками, чинне законодавство про працю не передбачає.

Фахівці податкової рекомендують представникам підприємництва офіційно працевлаштовувати усіх, хто залучений до роботи в підприємницькій структурі чи, зокрема, так би мовити «допомагає» родичеві здійснювати торгівлю на ринку. Право громадянина розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці у випадку виконання ним певного кола обов’язків в приватного підприємця означає обов’язок працедавця укладати з ним трудові стосунки офіційно.

Йдеться насамперед про ІІ групу спрощеної системи оподаткування. Підприємці цієї групи можуть мати до 10 найманих працівників. Проте укладати стосунки зі своїми родинами, які задіяні у цій діяльності, окремі їх представники не поспішають. Це прикро, що найближчі родичі позбавляють в такий спосіб своїх рідних права на соціальний захист.

Довідково: відповідно до статей 4243 Господарського кодексу України  підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

До уваги платників податків – деякі ставки на 2016 рік

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦЫАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ:

ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ – 49,61 грн. за 100 м.куб;

ПІДЗЕМНІ ВОДИ – 94,71 грн. за 100 м.куб;

У СКЛАДІ НАПОЇВ:

ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ – 42,82 грн. за 1 куб;

ПІДЗЕМНІ ВОДИ – 49,94 грн. за 100 м.куб.

 

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ:

ПІДЗЕМНІ ВОДИ – 5%  за 100 м.куб;

БУТОВИЙ КАМІНЬ – 7,5% за 1 тн.;

ПІЩАНО-ГРАВІЙНА СИРОВИНА – 5% за 1 тн.

КОЕФІЦІЕНТ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД – 0,25.

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК:

ВУГЛЕЦЮ ОКИС – 74,17 грн.;

АЗОТУ ОКСИД – 1968,65 грн.;

ДВООКИС ВУГЛЕЦЮ – 0,33 грн.;

ВУГЛЕВОДНІ – 111,26 грн.

 Вознесенська ОДПІ

Show Buttons
Hide Buttons