Підсумки роботи Вознесенської ОДПІ

Підсумовуючи результати роботи Вознесенської ОДПІ за 10 місяців поточного року відмічено позитивну динаміку у надходженнях до бюджетів всіх рівнів. Порівняно з відповідним періодом минулого року, у січні-жовтні 2014 року. Так,  протягом 10-ти місяців поточного року  до Зведеного бюджету надійшло 184918,4 тис. грн. платежів, що становить 105,8 % доведених завдань.

До державного бюджету надійшло 45757,7 тис. грн.. Зокрема, держбюджет поповнився на 11757,6 тисяч грн. податку на прибуток і  19470,4  тисяч грн. податку на додану вартість. Запроваджений у серпні військовий збір податкові агенти  Вознесенської ОДПІ сплатили у  розмірі 2116,6 тис. грн.

Місцева скарбниця поповнилась на майже на 139160,7 тис. грн. В структурі надходжень лідером є податок на доходи фізичних осіб – 97894,4 тис. грн., що складає 70,3 відсотка від загальної суми надходжень до Зведеного бюджету. Друге місце посідає  плата за землю – 24293,9 тис. грн. . Єдиного податку, сплаченого юридичними та фізичними особами – представниками малого бізнесу,  надійшло 11424,8 тис.грн.

Майже 2116,6 тис. грн. військового збору надійшло від податковіх агентів

За серпень-жовтень поточного  року  від платників  податків Вознесенської ОДПІ надійшло до державного бюджету  2116,6 тис. грн. військового збору.

Військовий збір – це платіж, який введено в дію з 3 серпня 2014 року. Кошти, які надходять до бюджету від військового збору, призначені активізувати обороноздатність нашої держави. Крім того, вони будуть спрямовуватись на відбудову зруйнованих територій та підтримку біженців. Ставка збору складає 1,5 відсотка.

Військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інші заохочувальні компенсаційні виплати та винагороди, які нараховуються платнику у зв’язку із трудовими відносинами після 3 серпня 2014 року за будь-які періоди. З доходів, що були нараховані до 3 серпня, але виплачені після цього терміну, військовий збір не стягується. Оподаткуванню військовим збором підлягають також доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договорами підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У цьому випадку, відповідальною особою за нарахування та сплату збору до бюджету є податковий агент, який зобов’язаний забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені ст. 176 Кодексу. У той же час військовий збір не сплачується з доходу військовослужбовців, одержуваного у вигляді грошового забезпечення, оскільки він не відповідає визначенню заробітної плати, а військовослужбовці відповідно до законодавства не є найманими працівниками.

Військовий збір не стягується з доходів, отриманих від надання нерухомого та рухомого майна в оренду

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри (п. п.1.2 п.161 підрозділу10 Розділу ХХ Податкового кодексу України, далі – ПКУ).

Цивільно-правові відносини врегульовано Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), згідно ст.626 якого договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Статтею 759 ЦКУ визначено правові відносини про найм (оренду). Так, згідно цієї статті за договором найму (оренди), наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ст. 762 ЦКУ).

Разом з тим, нормами ЦКУ передбачено укладання інших цивільно-правових договорів, зокрема, договору підряду (ст. 837 ЦКУ) та договору про надання послуг (ст. 901 ЦКУ), відповідно до умов яких одна сторона (підрядник/виконавець) зобов’язується виконати роботу/надати послугу, а інша сторона (замовник) оплатити виконання зазначеної роботи/послуги, що у межах бухгалтерського обліку підтверджується первинними документами, зокрема, актами виконаних робіт (актами прийому – передачі).

Оскільки під об’єктом оподаткування військовим збором слід розуміти дохід, який нараховується платнику податків у зв’язку з відносинами трудового найму на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, сума доходу нарахованого (отриманого, виплаченого) у вигляді орендної плати, що виплачується суб’єктом господарювання за договором оренди нерухомого (рухомого) майна фізичній особі, не є об’єктом оподаткування військовим збором.

З роз’ясненнями щодо справляння військового збору можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дані роз’яснення у категорії 132.02).

 Визначення граничного строку подання податкової декларації

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Однак, термін сплати податків і зборів, у такому випадку, не переноситься. Тобто, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації. При цьому, платник не повинен враховувати перенесення термінів подання звітності у зв’язку з вихідними чи святковими днями.

Відповідна норма передбачена ст.49 та ст.57 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.

Сервісні послуги для платників податків у податковій

Впродовж десяти місяців поточного року фахівцями Центру обслуговування платників Вознесенської ОДПІ надано 4466 адміністративних послуг. Серед найбільш поширених можна назвати: послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. З початку 2014 року видано 1738  реєстраційних номерів, зареєстровано книг обліку доходів та витрат платників єдиного податку – 193, видано 362 довідки про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів тим платникам податків, які припиняють підприємницьку діяльність

В приміщенні Вознесенської ОДПІ функціонує Центр обслуговування платників, в якому створені комфортні умови для відвідувачів. Завітавши до нього,  кожен може безкоштовно вирішити усі свої нагальні податкові питання. В приміщенні Центру можна подати податкову звітність, подати кореспонденцію, отримати різного роду довідки та дозвільні документи, отримати чи внести зміни до облікової картки платника податків, отримати податкову консультацію. В ЦОПі працює Wi-Fi, розміщені інформаційні стенди. Відвідувачі центру мають можливість надавати пропозиції, коментарі та зауваження щодо якості обслуговування платників податків, скориставшись спеціальною скринькою, розміщеною в приміщенні Центру обслуговування платників за адресою: м. Вознесенськ, провулок Братів Іпатових,6. Телефон для довідок  4-55-69

 Вознесенська ОДПІ

Show Buttons
Hide Buttons