Податкова інформує

Податкова на зв’язку

Протягом лютого 2015 року у Вознесенській ОДПІ були проведені сеанси телефонного зв’язку «Гаряча лінія». Платникам вкрай потрібні оперативні відповіді фахівців з питань застосування діючого податкового законодавства. Найбільш  актуальні питання стосувалися  податкового компромісу, електронного адміністрування ПДВ, декларування доходів громадян.  Пропонуємо відповіді на запитання, які надійшли під час сеансів:

Що таке податковий компроміс?

– Податковий компроміс – це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та /або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 Податкового Кодексу. Податковий компроміс ініціює платник з метою „відпущення” йому 95 % сум колишніх занижень податкових зобов’язань, допущених в періодах, з 2012 року до 1 кварталу 2014 року включно. Така процедура може бути застосована тільки щодо занижень податкових зобов’язань з податку на прибуток і ПДВ, спричинених відповідно неправомірними завищеннями витрат і податкового кредиту.

Яким чином платник податків може скористатись податковим компромісом?

– Ініціювати компроміс платник податків може, шляхом подання до своєї податкової уточненого розрахунку із заявою про компроміс або заяви про компроміс за неузгодженими сумами  в термін до 16 квітня 2015 року. У заяві про компроміс платник повинен дозволити перевірку. У разі компромісу за неузгодженими сумами потрібно навести у заяві інформацію про оспорюване повідомлення-рішення та інстанцію, де розглядається спір.

Чи може платник податків скористатись правом на податковий компроміс при виявленні контролюючим органом заниження податкового зобов’язання під час перевірки?

– Відповідно до п. 7 підр. 9 прим. 2 розд. ХХ Податкового Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 – VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) процедура податкового компромісу щодо розміру та строків сплати аниженного податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, встановлена цим підрозділом, поширюється також на випадки, коли у платника податків незалежно від процедури податкового компромісу за рішенням контролюючого органу розпочата документальна перевірка або складено акт за наслідками такої перевірки. У таких випадках платник податків має право подати до контролюючого органу, який призначив документальну перевірку або склав акт за результатами такої перевірки, відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань до податкових декларацій за звітні податкові періоди в порядку, визначеному п. 1 підр. 9 прим. 2 розд. ХХ ПКУ.

Які терміни подання громадянами Податкової декларації?

– Платники податку, які згідно з розділом IV ПКУ зобов’язані подавати Податкову декларацію, подають її до 1 травня 2015 року, тобто граничний термін  подання декларвації за 2014 рік  є  30.04.2015 року. У 2015 році платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2014 року, Податкову декларацію можуть подати упродовж усього року. Податкова декларація подається громадянами до податкової інспекції за місцем реєстрації платника податку.

Батько у 2014 році сплачував кошти на користь закладу освіти за навчання сина, якому виповнилось 21 рік. Чи має право батько на податкову знижку?

– Статею 6 Сімейного кодексу визначено правовий статус дитини – особа до досягнення нею повноліття (18 років). Водночас якщо повнолітні діти продовжують навчатись і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення ними 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу (ст. 199 СК).  Згідно ст. 166 ПКУплатник податків може включити до податкової знижки за наслідками звітного податкового року, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податків на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, ут.ч. усиновлені), який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, кругленного на 1,4 та кругленного до найближчих 10 грн., у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягомзвітного податкового року. Отже батько має право включити до податкової знижки суму коштів, сплачених на користь закладу освіти за навчання сина, якому у 2014 році виповнилось 21 рік.

Жінка у 2014 році отримала від чоловіка, з яким  проживала однією сім’єю без реєстрації шлюбу, у спадщину майно. За якою ставкою оподатковується таке майно?

–  Дохід, отриманий у результаті прийняття спадщини, успадкованої членом сім’ї іншого, ніж перший, ступеня споріднення, оподатковується за ставкою 5%, визначеною п. 167.2. ст.167 ПКУ, а спадкоємець відповідно до пп.49.18.4 п.19.18 ст.49 ПКУ зобов’язаний до 1 травня року, що настає за звітним, подати річну Податкову декларацію до органу ДФС, в якому перебуває на обліку як платник податків (за податковою адресою), відобразити в ній зазначений дохід та самостійно до 1 серпня року, що настаєза звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в декларації (п. 179.7 ст.179 ПКУ).

Чи відображається фізичною особою в річній Податковій декларації дохід, отриманий у вигляді спадщини (подарунка), що оподатковується за нульовою ставкою?

– Фізичні особи-платники податку, які одержали дохід у вигляді спадщини (подарунка), що згідно з ПКУ оподатковується за нульовою ставкою, не зобов’язані включати вартість(суму) такої спадщини (подарунка) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну Податкову декларацію, але за умови відсутності інших підстав для її подання.

Який порядок сплати ПДВ до бюджету з 01.01.2015?

– З урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, які набрали чинності 01.01.2015, система електронного адміністрування ПДВ запроваджується поетапно:
до 1 липня 2015 року  – у тестовому режимі;
з 1 липня 2015 року – на постійній основі.
Пунктом 200 прим.1.6 ст. 200 прим.1 ПКУ визначено, що за підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 ПКУ.  Згідно із п. 200.2 ст. 200 ПКУ для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, не пізніше останнього дня строку, встановленого ПКУ для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує суми податку до бюджету. Таким чином, сплата ПДВ до бюджету за грудень 2014 року, січень 2015 року та ІV квартал 2014 року здійснюється з поточних рахунків платників податку безпосередньо на бюджетні рахунки. За звітні податкові періоди, починаючи з лютого місяця 2015 року та І кварталу 2015 року перерахування сум податку до бюджету здійснюється у порядку, визначеному п. 200.2 ст. 200 ПКУ, з рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ.

Яким чином платник податку може реалізувати своє право щодо отримання у ДФС інформації про стан свого електронного рахунка, а також суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних?

– Електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ – рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який платником перераховуються кошти з власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в ЄРПН, а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку. Платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка, а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі. Інформація про рух коштів на електронних рахунках платникам податку надається ДФС України за відповідним запитом платника на безоплатній основі без обмеження кількості запитів та у часі.

Чи повинен у січні –червні 2015 року сплачувати акцизний податок ФОП –єдинник другої групи з оборотів з роздрібного продажу пива?

– Підпункт 212.11.11 ПКУ до платників „роздрібного” акцизу відніс суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які реалізовують підакцизні товари. ПКУ для СПД –єдинників у питаннях сплати „роздрібного” акцизу жодних винятків не робить. А п. 216.9 ПКУ, що регулює дату виникнення ПЗ з цього податку, узагалі прямо згадує єдинників. Що ж до власне пива, то воно входить  до переліку товарів, що обкладаються роздрібним акцизом, який наведений у п.п.14.1.212 ПКУ. Отже, починаючи з 01 січня цього року всі єдинники при реалізації пива (крім безалкогольного), а також столових вин або ПММ в ємкостях до 20л, дозволених єдинникам для продажу, зобов’язані сплачувати „роздрібний” акциз.

Отримали спадщину чи дарунок – подайте декларацію!

Вознесенська ОДПІ нагадує, що вартість спадщини і дарунків, якщо вони отримані від  члена сім’ї першого ступеня споріднення (чоловік, дружина, батьки і діти),  або ж отримані інвалідом I групи або особою, що має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківської опіки, або дитиною-інвалідом, оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб. У інших випадках ставка податку складає 5 %.

Платники податку, що одержали дохід у вигляді спадщини або дарунка, який оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації. В інших випадках громадяни зобов’язані задекларувати такі доходи до 1 травня року, що йде за роком, в якому отриманий доход у вигляді спадщини  або дарунка, і до 1 серпня сплатити з таких доходів відповідну суму податку.

Порядок оподаткування доходу, отриманого у вигляді спадщини або дарунка визначено ст.174 Податкового кодексу.

Платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан електронного рахунка

Електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ (далі – електронний рахунок) – рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі. На такий рахунок платником перераховуються кошти з власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні чи розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) в ЄРПН, а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку. Це визначено п. 2 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженного Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі – Порядок № 569).

Пунктом 13 Порядку № 569 передбачено, що платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка, а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі.

Інформація про рух коштів на електронних рахунках платникам податку надається ДФС України за відповідним запитом платника на безоплатній основі без обмеження кількості запитів та у часі.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 101.08).

Про відображення у звіті сум нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми ЄСВ 

У Вознесенській ОДПІ провели черговий семінар під час якого розглянули питання щодо порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Із вступним словом до присутніх звернулася начальник управління доходів і зборів з фізичних оміб Максимчук Л.І. яка зазначила, що у  зв’язку з набранням  чинності з 1 січня 2015 року Законом України від 28 грудня 2014 року № 77-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» (далі –  Закон № 77), яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внес­ку на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання» (далі – Закон № 2464) та  Кодексу законів про працю України, Державна фіскальна служба України та Пенсійний фонд України повідомляють таке:

Відповідно до частини першої статті 7 Закону № 2464 для платників,  зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 Закону № 2464, єдиний внесок нараховується на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні  виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» та суму винагороди фізичним особам за  виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Крім того, для платників, зазначених у  пункті 1 частини першої статті 4 Закону № 2464, визначено, що у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Враховуючи, що на сьогодні не внесено відповідних змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 за № 1628/24160 (далі – Порядок № 454), надаємо приклад формування показників звіту у таблиці 6 додатку 4 за січень 2015 року.

Далі начальник відділу адміністрування єдиного соціального внеску управління доходів і зборів з фізичних осіб Вознесенської ОДПІ Бровчук Н.А. наголосила, що у програмному забезпеченні, за допомогою якого  формується звіт, обов’язково необхідно  відключити функцію «автоматичний розрахунок» та привела приклад формування звіту:

Наприклад: особа перебувала у трудових відносинах  повний календарний місяць (січень 2015 року) і їй нарахували заробітну плату 609,00 грн, тобто менше мінімального розміру (працював на умовах неповного робочого часу). Сума, на яку платник  у такому випадку нараховує єдиний внесок, становить, 1218 гривень. При цьому в таблиці 6 додатку 4 відображаємо:

реквізит 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових / ЦП  відносинах протягом  звітного місяця» – 31 день;

реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу  (усього з початку звітного місяця)» – 609,00 грн;

реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – 609,00 грн;

реквізит 19 «Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць  (із заробітної плати / доходу)» – 21,92 гривень.

Усі інші реквізити заповнюються відповідно до Порядку № 454.

У разі якщо особа у звітному місяці пропрацювала два тижні, а решту часу перебувала на лікарняному, то  в таблиці 6 додатку 4 відображаємо фактично нараховану заробітну плату за відпрацьований час. За умови, що заробітна плата за відпрацьований час менше мінімальної, питання необхідності донарахування сум єдиного внеску має розглядатися одночасно з нарахуванням сум допомоги з тимчасової втрати працездатності.

У разі якщо особу прийнято на роботу протягом звітного місяця і заробітна плата становить менше ніж мінімальний розмір, то єдиний внесок нараховується і утримується із фактичної суми заробітної плати.

Відповідно, суми про нараховану заробітну плату та нарахований і утриманий єдиний внесок повинні бути відображені  в таблиці 1 додатка 4 Порядку № 454, а саме:

у рядку 1.1 таблиці 1 додатка 4 Порядку № 454 зазначаємо фактичну суму нарахованої заробітної плати, – тобто 609,00 грн;

у рядку 2.1 таблиці 1 додатка 4 Порядку № 454 зазначаємо – 1218,00 грн., тобто суму, яка відповідає мінімальному розміру заробітної плати;

у рядку 3.1.1  таблиці 1 додатка 4 Порядку № 454 зазначаємо – 447,74 грн. (1218,00*36,76 відс.);

у рядку 4.1 таблиці 1 додатка 4 Порядку № 454 зазначаємо – 609,00 грн.;

у рядку 5.1 таблиці 1 додатка 4 Порядку № 454 зазначаємо – 21,92 грн. (609,00*3,6 відсотка).

Начальник відділу ІТ  та обліку платників  Вознесенської ОДПІ Домущей В.Г. розповіла як сформувати звіт з ЄСВ в програмі «М.e.Doc.IS», якщо зарплата в працівника менше мінімальної, а саме: якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) по застрахованим особам не перевищує розміру або менше мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

В таких випадках, щоб сформувати звіт через програму «М.e.Doc.IS» потрібно виконати наступніі дії:

– зформувати звіт Додаток 4  в звичайному режимі (без доплати до мінімальної ЗП);

– відкрити таблицю 6 Додатку 4,  в Меню – Правки, зняти галочку “Перенос даних з таблиці 6 до таблиці 1”;

–  зайти в таблицю 1 Додатку 4 зняти галочку “Авторозрахунок”;

– таблицю 1 Додатку 4 виправити вручну при цьому:

рядок 1 та 4 будуть відповідать заробітній платі відображеній в таблиці 6;

рядок 2 з урахуванням доплати до мінімальної заробітної плати.

Звіт зберігаємо та надсилаємо на шлюз.

Квитанція 2 прийде з попередженнями, але без помилок. Якщо  з помилками, звіт потрібно  перевірити на правильність заповнення.

Платники податків отримали відповіді на всі свої питання.

  Про податковий компроміс

Що передбачає податковий компроміс, яка категорія платників може ним скористуватися, які механізми і терміни його застосування та про мету його впровадження, нещодавно йшлося під час зустрічі за участю заступника начальника Вознесенської ОДПІ Барбалат Л.В.

Так, зокрема вона відзначила, що закон про податковий компроміс набув чинності з 17 січня 2015 року.  Підкреслила, що відтепер бізнес матиме законний механізм податкового компромісу з державою, який дозволяє платникам уникнути фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за заниження податкових зобов’язань з податків на прибуток та додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року.

Начальник управління податкового аудиту Вознесенської ОДПІ Дроздовська Т.М. розповіла, що тривалість процедури досягнення податкового компромісу – до 70 календарних днів з наступного дня після подання платником документів. Але при цьому, підкреслила податківець, загальний термін, протягом якого платник може прийняти рішення про застосування процедури складає 90 календарних днів з дня набрання чинності закону (з 17.01.15).

В свою чергу, податкова служба протягом 10 робочих днів приймає рішення про можливість проведення перевірки або відсутність такої необхідності для підтвердження визначеної суми.

Посадовець акцентувала увагу платників податків  на тому, що податковий компроміс – це право платника, а не його обов’язок.

Тетяна Дроздовська повідомила, що при застосуванні процедури податкового компромісу платник має сплатити 5% від суми задекларованих або визначених у податковому повідомленні-рішенні податкових зобов’язань. При цьому інші 95% такої суми вважаються погашеними, а штрафні санкції та пеня не нараховуватимуться.

Як повідомила заступник начальника Вознесенської ОДПІ Людмила Барбалат з дня набрання чинності закону України про податковий компроміс до Вознесенської ОДПІ надійшло 2 заяви від підприємств м.Вознесенська.

На сьогодні вже погоджено застосування податкового компромісу одного  суб’єкта господарювання на суму 589.7 тис.. грн. (основного платежу).

За результатами погоджених заяв платниками  вже сплачено до бюджету 29,5 тис. грн..(5% ).

За словами Людмили Барбалат, заступника начальника Вознесенської ОДПІ платникам вигідно скористатися податковим компромісом, так як їхня діяльність буде по суті декриміналізована. Підприємство автоматично буде захищене від будь-якої відповідальності.

Далі про роботу антикорупційного сервісу ДФС «Пульс» розповів головний державний інспектор з питань юридичної роботи Вознесенської ОДПІ Ігор Шевчук, який нагадав, що за номером телефону (044)284 00 07 діє антикорупційний сервіс за яким необхідно повідомляти цілодобово про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів Державної фіскальної служби України.

 Про продаж тютюнових виробів у роздрібній мережі з 1 січня 2015 року

Продаж тютюнових виробів у роздрібній мережі з 01.01.2015 року здійснюється за цінами, не вище за максимальні роздрібні ціни (далі МРЦ) встановлені виробниками або імпортерами товарів, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Тобто, до МРЦ (100 відс.) додається акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 5 відсотків. Вартість тютюнових виробів, вище за яку не дозволено їх реалізацію, можна отримати помноживши МРЦ (вказану на пачці) на 1,05.

 Вознесенська ОДПІ

Show Buttons
Hide Buttons