Податкова інформує

Підсумки Інтернет-конференції

Днями Вознесенською ОДПІ проведено інтернет-конференцію із начальником Вознесенської ОДПІ Наталією Іванівною Манжелей на тему: «Актуальні питання щодо справляння податків і зборів у 2015 році. Податковий компроміс. Декларування доходів громадян, отриманих у 2014 році». Надаємо перелік найбільш актуальних питань, які були порушені під час проведення інтернет-конференції.

Чи має право на податкову знижку фізична особа, яка сплачує за своє навчання самостійно?

Відповідь: Згідно із нормами Податкового кодексу України серед переліку витрат, які дозволені до включення до податкової знижки є сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України, в розрахунку на особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Де можна ознайомитися з інструкцією по заповненню декларації про майновий стан і доходи?

Відповідь: Форма декларації про майновий стан і доходи та інструкція по її заповненню затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 року №793. Ознайомитись з інструкцією по заповненню декларації можна на веб-порталі ДФС України (http:// sfs.gov.ua)

Що таке пода компроміс?тковий

Відповідь:   Податковий компроміс – це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та /або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 Податкового Кодексу.

Податковий компроміс ініціює платник з метою „відпущення” йому 95 % сум колишніх занижень податкових зобов’язань, допущених в періодах, з 2012 року до 1 кварталу 2014 року включно.

Така процедура може бути застосована тільки щодо занижень податкових зобов’язань з податку на прибуток і ПДВ, спричинених відповідно неправомірними завищеннями витрат і податкового кредиту.

Які терміни подання громадянами Податкової декларації?

Відповідь: Платники податку, які згідно з розділом IV ПКУ зобов’язані подавати Податкову декларацію, подають її до 1 травня 2015 року, тобто граничний термін  подання декларвації за 2014 рік  є  30.04.2015 року.

У 2015 році платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2014 року, Податкову декларацію можуть подати упродовж усього року. Податкова декларація подається громадянами до податкової інспекції за місцем реєстрації платника податку.

Яка процедура отримання податкової знижки за оплату допоміжних репродуктивних технологій?

Відповідь: Відповідно до норм Податкового кодексу України громадяни, які зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи  за наслідками 2014 року, подають таку  декларацію до 1 травня 2015 року. При цьому, при реалізації платниками податку права на податкову знижку строк подання декларації до 31 грудня 2015 року (при відсутності обов’язку подання такої декларації).

До податкової інспекції можуть завітати громадяни, які мають на меті повернути собі у вигляді податкової знижки частину коштів, пов’язаних із певними видами витрат.

Зокрема, платник податку – резидент має право включити до податкової знижки оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами,  встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за 2014 рік та оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

Яким чином платник податків може скористатись податковим компромісом?

Відповідь: Ініціювати компроміс платник податків може, шляхом подання до своєї податкової уточненого розрахунку із заявою про компроміс або заяви про компроміс за неузгодженими сумами  в термін до 16 квітня 2015 року.

У заяві про компроміс платник повинен дозволити перевірку. У разі компромісу за неузгодженими сумами потрібно навести у заяві інформацію про оспорюване повідомлення-рішення та інстанцію, де розглядається спір.

Хто має право на податкову знижку за навчання?

Відповідь: Відповідно до норм Податкового кодексу України громадяни, які зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи  за наслідками 2014 року, подають таку  декларацію до 1 травня 2015 року. При цьому, при реалізації платниками податку права на податкову знижку строк подання декларації до 31 грудня 2015 року (при відсутності обов’язку подання такої декларації).

До податкової інспекції можуть завітати громадяни, які мають на меті повернути собі у вигляді податкової знижки частину коштів, пов’язаних із певними видами витрат. Платник податку – резидент має право включити до податкової знижки суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати 1710 грн. в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом 2014 року.

За якими ставками розраховується земельний податок у 2015 році?

Відповідь. Оскільки з 2015 року земельний податок віднесено до місцевих податків і зборів, місцеві ради відповідно вимог підпункту 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України повинні прийняти Рішення про встановлення місцевих податків та зборів, які офіційно оприлюднюються відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Таким чином, у 2015 році справляння земельного податку буде здійснюватись по ставках, які діяли у 2014 році.

Хто має право на пільги з земельного податку у 2015 році?

Відповідь. Актуальним є питання пільгового оподаткування земельними ділянками, оскільки з 1 січня 2015 року суттєво скорочено перелік пільг по земельному податку, в тому числі і для закладів, установ та організацій, спеціалізованих санаторіїв для реабілітації хворих, військових формувань, утворених відповідно до законів України, Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

У переліку пільг по земельному податку для юридичних осіб залишились лише громадські організації інвалідів України, їх санаторно-курортні, оздоровчі заклади, реабілітаційні установи, засновані ними підприємства та організації при дотриманні відповідних критеріїв, а також бази олімпійської та параолімпійської підготовки і суб’єкти космічної діяльності – за переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України

Чи правомірне у 2015 році застосування до бази оподаткування земельного податку та орендної плати за землю (нормативно грошової оцінки, яка діяла у 2014 році) коефіцієнта 1,249 ?

Відповідь. Правомірно, оскільки за інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2014 рік становить 124,9 відсотків.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який  індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахований відповідно до вимог пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України, і станом на 01 січня 2015 року складає 1,249.

 Який граничний строк подання податкової декларації з плати за землю на 2015 рік?

Відповідь. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

У 2015 році податкова декларація з плати за землю подається за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 №865 «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)».

Які заходи примусового стягнення застосовуються до платників за несплату єдиного внеску?

Відповідь. Порядок стягнення заборгованості з платників визначає Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» N2464-VI  від 08.07.2010 та Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міндоходів України від 09.09.2013 №455.

Відповідно до п.4 ст.25 Закону фіскальний орган у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню, з урахуваннями норм Закону України від 21.04.1999 №606-XIV «Про виконавче провадження».

Так, у разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом доходів і зборів, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, орган доходів і зборів надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки.

Окрім цього, суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

До того ж, передбачено право на звернення до суду з позовом про стягнення недоїмки.

 

Чи можливе розстрочення заборгованості по ЄСВ?

Відповідь. Закон України від 08.07.2010 N2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не передбачає розстрочення заборгованості зі сплати єдиного внеску. До того ж, відповідно до ч.12 ст.9 єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Як оскаржити вимогу про сплату боргу (недоїмки) по ЄСВ?

Відповідь. Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до фіскального органу вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням про це фіскальному органу, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.

Фіскальний орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення фіскальним органом не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.

Show Buttons
Hide Buttons