Статистика знає все

Заробітна плата та стан її виплати по місту Вознесенську за  2014 рік

Управління статистики у Вознесенському районі повідомляє, що за 2014р. середньооблікова кількість штатних працівників по місту Вознесенську (на підприємствах, установах, організаціях та відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) становила 7520 осіб, або 3,4% від середньообласного показника та порівняно з минулим роком збільшилась на 1,6%.

Розмір їх середньомісячної заробітної плати складав 2476,69 грн., що на 2,1% більше ніж за 2013 рік. Водночас він на 25,9% був меншим за середній рівень по області та при цьому, у 2 рази вище законодавчо встановлених державних соціальних гарантій, а саме рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.). По рівню заробітної плати серед територіальних одиниць області місто посіло 8 місце.

Упродовж 2014 року адміністрацією підприємств не припинялася практика використання робочої сили у режимі неповної зайнятості. Так, кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) склала 134 особи (1,8% середньооблікової кількості штатних працівників). Крім цього, були працівники, які переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), їх кількість склала 1403 особи (18,7% середньооблікової кількості штатних працівників).

Згідно наданої державної статистичної звітності (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців), заборгованість із виплати заробітної плати впродовж грудня 2014 року зменшилась на 47,3%, або на 58,1 тис.грн. і на 1 січня 2015 року становила 64,7 тис.грн., що майже в 6 разів, або на 308,7 тис.грн. менше обсягу заборгованості на початок 2014 року. У загальнообласних обсягах заборгованості питома вага боргу по місту Вознесенську становила 0,2%.

Вся сума невиплаченої заробітної плати сконцентрована на економічно активних підприємствах. Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 січня 2015 року склала 28 осіб. Кожному із цих працівників не виплачено у середньому по 2310,71 грн.

Заробітна плата та стан її виплати по Вознесенському району за 2014 рік

Управління статистики у Вознесенському районі повідомляє, що за 2014 рік середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше становила 2998 осіб, або 1,4% від середньообласного показника, та порівняно з відповідним періодом минулого року вона зменшилась на 12,4%.

Розмір їх номінальної середньомісячної заробітної плати складав 2205,84 грн., що на 34% менше ніж по області та в 1,8 раза більше законодавчо встановлених державних соціальних гарантій, а саме рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.). Порівняно з 2013 роком її розмір збільшився на 2,6%.

Упродовж 2014 року адміністрацією підприємств застосовувалась практика використання робочої сили у режимі неповної зайнятості. Так кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 14 осіб, що склало 0,5% середньооблікової кількості штатних працівників. Також були працівники які переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), їх кількість становила 550 осіб (18,3% середньооблікової кількості штатних працівників).

Згідно наданої державної статистичної звітності (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців)  упродовж грудня заборгованість із виплати заробітної плати по району залишалася незмінною і на 1 січня 2015р. становила 72,3 тис.грн. (станом на 1 січня 2014р. заборгованості із виплати заробітної плати не зафіксовано). Питома вага суми невиплаченої заробітної плати по Вознесенському району в загальному показнику по Миколаївській області становила 0,2%.

Вся сума заборгованості із виплати заробітної плати припала на підприємства щодо яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Прямі іноземні інвестиції в економіку м. Вознесенська у 2014 році

За даними Головного управління статистики, обсяг унесених з початку інвестування в економіку м.Вознесенська, прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2014 року склав 4 млн.дол. США, що на 13,4% менше ніж на початок року (на 0,6 млн.дол. США). Це зумовлено зміною його вартості за рахунок курсової різниці валют внесення інвестицій по відношенню до долару США. В розрахунку на одну особу населення у місті припадає 103,5 дол. США іноземного капіталу (в цілому по області –              199,6 дол. США). Географія інвесторів охоплює 8 країн світу. Понад три чверті іноземного капіталу вкладено інвесторами Бельгії.

Прямі іноземні інвестиції в економіку Вознесенського району у 2014 році

За даними Головного управління статистики, обсяг унесених з початку інвестування в економіку Вознесенського району, прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2014 року склав 30 млн.дол. США, що на 15,3% менше ніж на початок року (на 5,4 млн.дол. США). Це зумовлено зміною його вартості за рахунок курсової різниці валют внесення інвестицій по відношенню до долару США. В розрахунку на одну особу населення у районі припадає  959,8 дол. США іноземного капіталу (в цілому по області – 199,6 дол. США). Географія інвесторів охоплює 7 країн світу. Левова частка іноземних інвестицій (90%) внесена інвесторами з Австрії.

Прийняття в експлуатацію житла у м.Вознесенську за 2014 рік

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за 2014 рік у м.Вознесенську прийнято в експлуатацію 2828 кв.м загальної площі житла, що на 8,4% менше ніж за 2013 рік. В місті збудовано 2,7% всього житла області. Все прийняте в експлуатацію житло – одноквартирні будинки. У розрахунку на 1 тисячу мешканців міста прийнято в експлуатацію 79,2 кв.м загальної площі житла проти 85,5 кв.м у 2013 році. У 2014 році забудовниками прийнято в експлуатацію 9 квартир. Середній їх розмір становив 186,4 кв.м (за 2013 рік – 165,1 кв.м).

Введення в дію житлових будинків у Вознесенському районі за 2014 рік

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за 2014 рік у Вознесенському районі прийнято в експлуатацію 335 кв.м загальної площі житла, що на 36,7% більше ніж за 2013 рік. В загальнообласному обсязі збудованого житла частка району незначна, і складає 0,3%. Все прийняте в експлуатацію житло – одноквартирні будинки. У розрахунку на 1 тисячу мешканців району прийнято в експлуатацію 10,7 кв.м загальної площі житла, проти 7,8 кв.м у 2013 році.

Інвестування економіки м. Вознесенська за 2014 рік

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за 2014 рік підприємствами та організаціями м.Вознесенська за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 28,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 0,8% загальнообласного їх обсягу. В розрахунку на одну особу цей показник становить 799 грн., в середньому по області – 3061,7 грн.Основними джерелами фінансування інвестицій були власні кошти підприємств та організацій – 54% (15,6 млн.грн.), а також кошти місцевих бюджетів – 21,7% (6,2 млн.грн.) та кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 20,3% (5,9 млн.грн.).

Капітальні інвестиції у Вознесенському районі за 2014 рік

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за 2014 рік підприємствами та організаціями Вознесенського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 36,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 1% загальнообласного їх обсягу. В розрахунку на одну особу цей показник становить 1160,4 грн., в середньому по області – 3061,7 грн. Основними джерелами фінансування інвестицій були власні кошти підприємств та організацій – 84,9% (31,1 млн.грн.).

Ринок аграрної продукції Вознесенського району за 2014 рік

За даними управління статистики у Вознесенському районі сільськогосподарськими підприємствами району (крім малих) протягом 2014 року було реалізовано аграрної продукції власного виробництва на суму 471 млн.грн., з якої вартість продукції рослинництва становила 455,9 млн.грн. (96,8% загальної виручки), тваринництва – 15,1 млн.грн. (3,2%).

У порівнянні з 2013 роком, загальний обсяг продажу сільськогосподарської продукції збільшився на 31,2%. На це вплинуло зростання продажу продукції рослинництва на 39,3%, а реалізація тваринницької продукції зменшилася на  88,5%. Серед видів аграрної продукції зросли обсяги продажу олії у 8,7 раза, молока і молочних продуктів в 1,7 раза, олійних культур на 51,9%, зернових та зернобобових культур – 22,1%, овочів – на 19%. Натомість зменшилися обсяги реалізації худоби та птиці – на 62,2%, плодів та ягід – на 1,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за 2014 рік збільшилися на 38,4% за рахунок збільшення цін на продукцію тваринництва у 8 разів, рослинництва – на 34,7%. Слід відмітити підвищення цін на зернові та зернобобові культури на 41,8%, овочі – на 40,5%, олійні культури – на 34,5%, худобу та птицю – на 19%. У той же час знизилися ціни на плоди та ягоди на 40,3%, молоко і молочні продукти  – на 39,9%, олію – на 25,2%.

Управління статистики у Вознесенському районі

Show Buttons
Hide Buttons