Статистика знає все!

5 грудня – День працівників статистики

Дванадцять років тому Указом Президента України було встановлено День працівників статистики, що свідчить про важливу роль, яка відводиться статистиці у житті нашого суспільства і, разом з тим, про високу оцінку нашої праці.

Статистика відображає реальний стан соціально-економічного розвитку у регіонах та Україні в цілому, відіграє вирішальну роль у підвищенні якості і змісту інформаційних потоків, які впливають на імідж та інвестиційну привабливість адміністративно-територіальних одиниць і держави. Ефективне державне управління, побудова відкритого громадянського суспільства, без всебічної, достовірної і прозорої статистичної інформації як на регіональному, так і на державному рівнях, неможливі.

Зараз Державна служба статистики України працює над п’ятою програмою «Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року», мета якої полягає у створенні передумов для подальшого розвитку системи державної статистики та більш повного задоволення інформаційних потреб суспільства у високоякісній статистичній інформації, гармонізації системи показників з міжнародними стандартами на рівні, рекомендованому для статистичних служб країн – кандидатів на членство в ЄС.

Державна статистика однією з перших розпочала своє реформування і за незначний час впевнено освоїла європейські стандарти, завоювала довіру в суспільстві та успішно вирішує складні завдання інформаційного забезпечення державного управління та національної економіки. Органи державної статистики сьогодні вивчають практично всі аспекти сучасного життя.

Свою роботу органи державної статистики будують у відповідності до Комплексного Плану робіт, який щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України. Офіційна статистика забезпечує моніторинг багатьох галузей економіки, зокрема промисловості, сільського господарства, інвестицій та будівництва, зовнішньоекономічної діяльності, торгівлі, ринку праці, соціального забезпечення, освіти та охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, демографічної ситуації тощо. Отримання достовірної інформації, що реально відображає соціально-економічні процеси у суспільстві, не можливе без участі статистиків, респондентів і користувачів, які працюють в єдиній команді як повноправні учасники процесу збирання, обробки та поширення статистичної інформації.

Працівниками статорганів багато зроблено у напрямку досягнення високого рівня в організаціі державних статистичних спостережень та запровадження передових технологій оброблення і поширення даних. Другий рік поспіль діє спрощена процедура подання звітності для респондентів та отримання ними звітно-статистичної документації за принципом «єдиного вікна», яка передбачає збирання звітності за організаційною схемою взаємодії «Працівник органу державної статистики–респондент».

Новацією в роботі органів статистики регіону було запровадження подання статистичної і фінансової звітності для респондентів в електронному вигляді. На сьогодні в електронному вигляді подають звітність понад 11% підприємств міста та району. Переваги цієї системи полягають у значній економії часу у процесі подання звітності та відсутності потреби дублювання документів на паперових носіях, зменшенні помилок респондентів за рахунок первинного контролю, оперативному та своєчасному оновленні бланків форм статистичної звітності у респондентів.

Протягом I півріччя 2014 року працівниками статорганів опрацьовано понад 6 тис. первинних звітів, ведеться Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, який налічує майже 1,5 тис. суб’єктів господарювання на рівні нашого міста і району, на обласному рівні налічує понад  40 тис. суб’єктів, підготовлено майже 100 прес-випусків з різною тематикою, надаються довідки на запити керівних органів та інших користувачів та реалізуються статистичні видання, підготовлені Головним управлінням статистики.

Про підвищення рівня зацікавленості користувачів у статистичній інформації свідчить зростання кількості відвідувань офіційного веб-сайту Головного управління статистики. Спектр користувачів даних розкладається на надзвичайно неоднорідні сукупності: від пересічних громадян, учнів, студентів, освітян, діячів культури і науки до представників бізнесових, банківських і комерційних структур, політичних кіл, засобів масової інформації і громадських об’єднань. Проте нашими основними користувачами, як і раніше, залишаються органи державної влади та місцевого самоврядування. Працівники державної статистики забезпечують необхідною інформаційною базою всі гілки влади міста і району.

Приємно відзначити, що сьогодні наш нечисленний колектив демонструє високий фаховий рівень, компетентність, відповідальність та наполегливість, ініціативність, вірність громадянському обов’язку та відданість справі. Кожен третій спеціаліст управління віддав цій справі понад 20 років.

Хочу запевнити, що статистична галузь перебуває в постійному розвитку, тому що повинна адекватно відображати події, тенденції, характерні для певного відрізку часу в житті суспільства.

Користуючись нагодою, висловлюю щиру подяку всім працівникам та ветеранам статистики за плідну співпрацю та вітаю всіх працівників органів державної статистики, наших респондентів та користувачів статистичної інформації зі святом. Бажаю міцного здоров’я, щастя, радості, достатку, невичерпної енергії та наснаги у праці, задоволення власними професійними досягненнями та миру на нашій рідній землі.

 Діяльність підприємств сфери послуг м. Вознесенська у січні–жовтні 2014 року

Управління статистики у Вознесенському районі інформує, що у січні–жовтні 2014р. на ринку послуг міста фактично працювали 37 юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів або 86% від загальної кількості підприємств, що звітували. Загальна кількість працюючих у сфері послуг становила 754 особи, з яких 94,3% – штатні працівники. Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ), наданих підприємствами сфери нефінансових послуг різним споживачам, по місту склав 92,1 млн.грн., з нього реалізація послуг підприємствам і організаціям становила 79,4 млн.грн. (86,3%).

В структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності, найбільшу частку (71,4%) займають послуги допоміжного обслуговування наземного транспорту, водночас, менше 0,1% належить послугам: з діяльності ресторанів, надання послуг мобільного харчування; з діяльності у сфері архітектури; з ремонту електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку і зображення; з діяльності агентств працевлаштування; з діяльності у сфері права.

Населенню за десять місяців 2014р. реалізовано послуг на 12,7 млн.грн. (13,7%). У розрахунку на одного мешканця міста обсяг реалізованих послуг склав 2,6 тис.грн.

За основним видом економічної діяльності для різних споживачів виконано 3,7 млн. замовлень. Середня вартість одного замовлення у січні–жовтні 2014р. становила 24,7 грн.

Частка реалізованих послуг підприємствами міста в загальнообласному обсязі реалізації становить 1,4%.

   Діяльність підприємств сфери послуг Вознесенського району у січні–жовтні 2014 року

 Управління статистики у Вознесенському районі інформує, що у січні–жовтні 2014р. на ринку послуг району здійснювали діяльність 6 підприємств на яких працювали 58 штатних працівників. Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ), наданих підприємствами сфери нефінансових послуг різним споживачам, по району склав 1770,2 тис.грн., з нього реалізація послуг підприємствам і організаціям становила 720,2 тис.грн. (40,7%).

В структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності переважаюча частка належала підприємствам, здійснюючим операції з надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (43,8%) та з надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, не віднесених до інших угруповань (33,3%), найменша частка (1,4%) – підприємствам, які надають послуги вантажного автомобільного транспорту.

Населенню за десять місяців 2014р. реалізовано послуг на 1050 тис.грн. (59,3%). У розрахунку на одного мешканця району обсяг реалізованих послуг склав 57,1 грн.

За основним видом економічної діяльності для різних споживачів виконано 36,1 тис. замовлень. Середня вартість одного замовлення у січні–жовтні 2014р. становила 36,7 грн.

Частка реалізованих послуг підприємствами району в загальнообласному обсязі реалізації становить 0,03%.

             Прийняття в експлуатацію житла у м. Вознесенську за січень–вересень 2014 року

 За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за січень–вересень 2014 року у м.Вознесенську прийнято в експлуатацію 2470 кв.м загальної площі житла, що на 47,6% більше ніж за січень–вересень 2013 року. В місті збудовано 4% всього житла області.

Все прийняте в експлуатацію житло – одноквартирні будинки.

У розрахунку на 1 тисячу мешканців міста прийнято в експлуатацію 68,4 кв.м загальної площі житла проти 45,9 кв.м у січні–вересні 2013 року.

У січні–вересні 2014 року забудовниками прийнято в експлуатацію 9 квартир. Середній їх розмір становив 186,4 кв.м (за 9 місяців 2013 року – 177,1 кв.м). У загальній кількості нових квартир переважали чотирикімнатні (44,4% від їх загальної кількості).

Введення в дію житлових будинків у Вознесенському районі  за січень – вересень 2014 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за січень–вересень 2014 року у Вознесенському районі прийнято в експлуатацію 247 кв.м загальної площі житла, що на 18,8% більше ніж за січень–вересень 2013 року. В загальнообласному обсязі збудованого житла частка району незначна, і складає 0,4%.

Все прийняте в експлуатацію житло – одноквартирні будинки.

У розрахунку на 1 тисячу мешканців району прийнято в експлуатацію 7,8 кв.м загальної площі житла, проти 6,6 кв.м у січні–вересні 2013 року.

 Заробітна плата та стан її виплати по Вознесенському району за січень – вересень 2014 року

Управління статистики у Вознесенському районі повідомляє, що за січень–вересень 2014 року середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше становила 3156 особи, або 1,4% від середньообласного показника, та порівняно з відповідним періодом минулого року вона зменшилась на 7,6%.

Розмір їх номінальної середньомісячної заробітної плати складав 2135,67 грн., що на 34,5% менше ніж по області та на 75,3% більше законодавчо встановлених державних соціальних гарантій, а саме рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.). Порівняно з січнем–вереснем 2013 року її розмір збільшився на 2,1%.

Упродовж січня–вересня 2014 року адміністрацією підприємств застосовувалась практика використання робочої сили у режимі неповної зайнятості. Так кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 14 осіб, що склало 0,4% середньооблікової кількості штатних працівників. Також були працівники які переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), їх кількість становила 281 особа (8,9% середньооблікової кількості штатних працівників).

Згідно наданої державної статистичної звітності (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців)  упродовж вересня заборгованість із виплати заробітної плати по району залишалася незмінною і на 1 жовтня 2014р. становила 72,3 тис.грн. (станом на 1 січня 2014р. заборгованості із виплати заробітної плати не зафіксовано). Питома вага суми невиплаченої заробітної плати по Вознесенському району в загальному показнику по Миколаївській області становила 0,2%.

Вся сума заборгованості із виплати заробітної плати припала на підприємства щодо яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Інвестування економіки м.Вознесенська за січень–вересень 2014 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за січень–вересень 2014 року підприємствами та організаціями м.Вознесенська за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 18 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 0,8% загальнообласного їх обсягу.

В розрахунку на одну особу цей показник становить 499,5 грн., в середньому по області – 2008 грн.

Капітальні інвестиції у Вознесенському районі за січень–вересень 2014 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за січень–вересень 2014 року підприємствами та організаціями Вознесенського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 20,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 0,9% загальнообласного їх обсягу.

В розрахунку на одну особу цей показник становить 654,5 грн., в середньому по області – 2008 грн.

Управління статистики у Вознесенському районі повідомляє про середні ціни на основні сільськогосподарські продукти, зареєстровані на ринку м. Вознесенська на 22 листопада 2014 року

                                                                                                                       (грн.)

Одини-цівиміру Листопад2014р. Жовтень2014р. Листопад 2013р.
Картопля пізня кг 3,50 3,50 4,50
Капуста свіжа пізня кг 2,50 2,50 2,00
Цибуля ріпчаста кг 3,00 3,00 4,00
Буряки столові кг 3,00 3,00 4,50
Морква кг 4,00 3,50 6,00
Огірки cвіжі кг 25,00 12,00 20,00
Помідори свіжі кг 18,00 10,00 13,00
Часник кг 20,00 18,00 18,00
Яблука кг 8,00 8,00 7,00
Олія л 14,00 14,00 14,00
Яловичина кг 57,00 57,00 47,00
Свинина кг 55,00 55,00 45,00
Сало свиняче кг 35,00 40,00 25,00
Кури кг 40,00 40,00 40,00
Молоко свіже л 11,00 10,00 8,00
Масло тваринне кг 100,00 90,00 75,00
Яйця свіжі дес. 15,00 14,00 13,00
Мед кг 52,00 52,00 50,00

 Л.В. Отрєп’єва,  начальник  управління статистики у Вознесенському районі          

Show Buttons
Hide Buttons