ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ

З історії с. Благодатне Арбузинського району

2012 р. виповнилось 210 років з часу заснування с. Благодатне Арбузинського району Миколаївської області. У Державному архіві Миколаївської області зберігаються документи, які розповідають про історію села. У документах Миколаївської обласної редакційної колегії тому «Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область» є нарис з історії  с. Благодатне, котре було засновано у 1802 р. державними селянами з Курської та Рязанської губерній.

У документах фонду «Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області» знаходяться метричні книги Архангело-Михайлівської церкви с. Благодатне Єлисаветградського повіту Херсонської губернії за 1876-1917 рр. (за деякі роки метричні книги відсутні, ф. 484, оп. 1, спр. 692, 695, 696, 697, 701, 706, 707, 712, 716, 718, 720, 724, 726, 730, 732, 2048, 2049, 2052, 2055, 2062, 2064), а у фонді «Колекція книг записів актів громадянського стану Миколаївської області» є книги реєстрації актів громадянського стану підвідділу ЗАГС Благодатнівської сільради (ф.Р-5950, оп. 2, спр. 18 – про народження за 1934 р., спр. 29 – про смерть за 1935 р.).

Соціально-економічний та культурний розвиток с. Благодатне за 1923-1927 рр. та 1944-1959 рр. характеризують документи Лисогірського (Благодатнівського) районного комітету депутатів трудящих (центр району був у різні роки у с. Лиса Гора або Благодатне). У цьому фонді за 1923 р. є список осіб по Благодатнівській сільраді, які були позбавлені виборчих прав (ф.Р-2203, оп. 3, спр. 9, арк. 4-5).

У звіті про діяльність Благодатнівської сільради за період з 7 листопада 1924 р. по 7 березня 1925 р. є відомості про діяльність на території сільради маслоробного заводу, млина, двох трудових шкіл, професійної аграрної школи, школи лікнепу (заснована у грудні 1924 р.), медичної дільниці, де працювали лікар, фельдшер, акушерка та санітар. На території сільради мешкало 4888 осіб (2468 чоловіків та 2420 жінок), за національним складом: росіян – 4380, українців – 397, євреїв – 95, німців – 8, болгар – 5, інших національностей – 3. На території сільради нараховувалось 874 господарства, 878 коней, 32 воли, 585 корів, 316 голів іншої рогатої худоби, 1865 овець,  258 свиней. У 1924 р. було посіяно 2269,50 десятин озимих. У жовтні 1923 р. на території сільради було організовано сільськогосподарське товариство зі    105 членів (ф.Р-2203, оп. 1, спр. 25, арк. 36-41). У 1924 р. у двох трудових школах с. Благодатне Лисогірського району Первомайського округу навчалось 265 учнів чоловічої та 56 жіночої статі, було 6 педагогічних та 2 технічних робітника. У селі діяв сільбуд та драматичний гурток (ф.Р-2203, оп. 1, спр. 65, арк. 2), розвивалась сільська торгівля – у 1924 р. було 4 мануфактурні та 4 бакалійні крамниці (ф.Р-2203, оп. 1, спр. 44, арк. 1).

У документах фонду Лисогірського (Благодатнівсього) райвиконкому за 1926 р. є список громадян Благодатнівської сільради, які мали право обирати та бути обраними до Рад (ф.Р-2203, оп. 3, спр. 2, арк. 24-54), за     1948 р. – відомості про вилучення приміщення у релігійної громади с. Благодатне та передачі його під клуб з правом надання іншого приміщення під молитовний будинок (ф.Р-2203, оп. 4, спр. 34, арк. 1-8), за 1952 р. – відомості про благоустрій братської могили, в якій було поховано 49 воїнів Радянської Армії та партизан, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. на території с. Благодатне (ф.Р-2203, оп. 4, спр. 75, арк. 3), а також списки громадян, які мешкали на території Благодатнівської сільради та були вигнані на примусові роботи до країн Західної та Центральної Європи у 1941-1944 рр. (ф.Р-2203, оп. 4, спр. 4, арк. 12 зв.; спр. 17, арк. 29-30).

Документи фонду Благодатнівської сільської Ради народних депутатів за 1921-1927 рр. та 1944-1989 рр. характеризують історію села за вказаний період. У документах за 1921 р. є список членів Благодатнівського сільського комітету незаможних селян Мигіївської волості Первомайського повіту Одеської губернії (ф.Р-2200, оп. 1, спр. 1, арк. 17-22). Оскільки с. Благодатне мало значну площу, то для кращої діяльності сільської Ради село у 1922 р. було розбито на 3 райони, у кожній район були призначені опертрійки (ф.Р-2200, оп. 1, спр. 4, арк. 6).

У документах фонду за 1924 р. є відомості, що у с. Благодатне Лисогірського району Первомайського округу Одеської губернії нараховувалось 711 господарств, населення складало 3589 осіб, землі було 7603, 80 десятин. На території села діяли 2 трудові школи, сільбуд, існували 2 кустарні промисли: ковальський та теслярський (ф.Р-2200, оп. 1, спр. 53, арк. 2).

У 1926 р. на території с. Благодатне були: кооперативне товариство з продажу мануфактури, бакалії та галантереї (199 членів, почало діяти з          1 листопада 1923 р.), сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство (126 членів, почало діяти з 13 жовтня 1923 р.), сільськогосподарська артіль «Комітет бідноти» (12 пайщиків, 25 робітників, 43 їдока, почала діяти з 10 вересня 1922 р), сільськогосподарська артіль «Вільне «Об’єднання» (7 пайщиків, 17 робітників, 26 їдоків, почала діяти з  20 вересня 1922 р) – ф.Р-2200, оп.1, спр.67, арк. 14. У 1926 р. у с. Благодатне було 780 селянських господарств (більшість бідняцьких та середняцьких,    32 куркульських), діяли 2 трудові школи, 1 кооперативне та 2 приватних торгових підприємств (ф.Р-2200, оп.1, спр. 67, арк. 31).

У фонді Благодатнівської сільради Лисогірського району є списки радянських громадян, які були вигнані на примусові роботи до країн Західної та Центральної Європи у 1941-1944 рр. (ф.Р-2200, оп. 2, спр. 2, арк. 1-5;     спр. 29, арк. 1).

Відомості про закриття церкви у с. Благодатне Первомайського округу у 1929 р. та використання приміщення під хату-читальню є у документах фонду окружного виконавчого комітету Первомайської окружної Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (ф.Р-2066, оп. 1,      спр. 40, арк. 93). У цьому ж фонді є відомості про розкуркулення по Благодатівському району, у тому числі по с. Благодатне та сільраді (ф.Р-2066, оп. 1, спр. 83, арк.15;  спр. 95, арк. 1-16).

У документах фонду Первомайського окружного статистичного бюро є відомості, що у Благодатнівській першій трудовій школі, яка була заснована 1889 р., навчалось на 1 січня 1927 р. 159 дітей, а у Благодатнівській другій трудовій школі, заснованій 1909 р., – 86 дітей. В обох школах навчались чотири роки (ф.Р-2204, оп. 1, спр. 146, арк. 125-125 зв., 134-134 зв.). У цьому ж фонді є відомості, що у с. Благодатне у 1925 р. діяли сільбуд, бібліотека та театр (ф.Р-2204, оп. 1, спр. 141, арк. 3).

У документах фонду архівного відділу Миколаївського облвиконкому є хронологічна довідка про час окупації с. Благодатне нацистами. Село було окуповано 3 серпня 1941 р. (за іншими даними 1 серпня 1941 р.), визволено частинами Червоної Армії 22 березня 1944 р. Під час окупації було вигнано на примусові роботи до країн Західної та Центральної Європи 80 осіб (ф. Р-1002, оп. 3, спр. 19, арк. 11, 31-31 зв.).

У документах фонду Миколаївської обласної комісії зі сприяння у роботі надзвичайної державної комісії з встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР є відомості про збитки, заподіяні під час нацистської окупації громадянам, які мешкали на території Благодатнівської сільради. Загальна сума збитків склала 9765975 крб. (1941-1944 рр., ф.Р-1894, оп. 1, спр. 186, арк. 1-12).

З 1959 р. Благодатнівська сільрада входить до складу Арбузинського району Миколаївської області. У держархіві області зберігаються документи виконкому Арбузинської районної Ради депутатів трудящих (з 1977 р. народних депутатів) за 1959-1989 рр. (ф.Р-1587), а також колгоспів, що знаходились на території Благодатнівської сільради з 1950 р.: колгосп ім. Леніна за 1950-1955 рр. (ф.Р-3715, оп. 1), заново створений колгосп ім. Леніна (з  1962 р. – ім. Ілліча, з 1965 р. – «Заповіт Ілліча») за 1955-1966 рр. (ф.Р-3715, оп. 2), колгосп «Зоря комунізму» (з 1966 р. – ім. Горького) за  1955-1966 рр. (ф.Р-3715, оп. 3).

Більш докладно ознайомитися з документами з історії с. Благодатне Арбузинського району Миколаївської області можна у читальних залах держархіву області (вул. Московська, 1; вул. Васляєва, 43), які працюють з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45).

О. В. Серединський, головний спеціаліст

Публікація: http://mk.archives.gov.ua

Show Buttons
Hide Buttons