Благодійна діяльність в закладах охорони здоров’я

Відповідно до статті 49 Конституції України, в державних і комунальних закладах охорони здоров`я медична допомога надається безкоштовно. Платні послуги, які надаються в закладах охорони здоров’я Миколаївської області, стосуються лише

проведення медичних оглядів, надання косметологічної допомоги, зубного протезування, анонімного обстеження та лікування хворих.
Надання платних послуг і ціноутворення в лікувально-профілактичних державних та комунальних закладах охорони здоров’я регулюються: Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» із змінами і доповненнями; постановою Кабінету Міністрів від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», відповідно до якого лікувально-профілактичні заклади Миколаївської області надають платні послуги за регульованими тарифами згідно розпоряджень голови облдержадміністрації, які зареєстровані в головному управлінні юстиції.
Надання платних медичних послуг в умовах недостатнього фінансування видатків по утриманню закладів охорони здоров’я є одним із джерел збільшення надходжень, які використовуються на поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів, діагностики та лікування хворих.
Платні послуги, що надаються населенню області, є додатковими послугами лікувально-профілактичних закладів і здійснюються окремо від основної діяльності закладів.
Разом з цим, згідно з Законом України від 16.09.1997 № 531/97-ВР «Про благодійництво та благодійні організації», бюджетні установи мають право залучати благодійні внески від фізичних та юридичних осіб, які направляються для забезпечення першочергових потреб закладів.
Благодійна діяльність здійснюється на засадах законності, гуманності, гласності, добровільності та спільності інтересів її учасників
На сьогодні серед закладів охорони здоров’я на умовах оренди існують благодійні організації, які залучають благодійні внески від пацієнтів та їх родичів. Здебільшого ці організації функціонують в міських закладах охорони здоров’я.
Серед 27 обласних закладів охорони здоров’я лише в одному з них – обласній лікарні – на умовах оренди розташований благодійний фонд.
Вказані благодійні організації є самостійними юридичними особами, не підпорядковуються закладам охорони здоров’я та управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації.
Разом з тим, з метою впорядкування залучення благодійної допомоги в заклади охорони здоров’я, управлінням охорони здоров’я облдерж-адміністрації видано наказ від 01.02.2011 № 51-Л «Про порядок залучення позабюджетних надходжень в заклади охорони здоров’я», яким заборонено медпрацівникам пропонувати оплату пацієнтам внесків в благодійні фонди та зобов’язано активізувати роботу по їх залученню саме через каси закладів, посилити особистий контроль керівників за дотриманням основних засад залучення благодійної допомоги – добровільності, гласності, законності та забезпечення пріоритетності її направлення на покращення діагностики та лікування хворих, придбання медикаментів, продуктів харчування.
На сьогодні в обласній лікарні ситуацію із залученням благодійних внесків виправлено, надання благодійної допомоги здійснюється безпосередньо в касу закладу.
За дорученням голови облдержадміністрації Миколи Круглова питання щодо роботи благодійних фондів у закладах охорони здоров’я Миколаївської області буде підготовлене до розгляду на наступному засіданні колегії облдержадміністрації.

 

Добавить комментарий

Show Buttons
Hide Buttons