Астрологи сказали, коли закінчиться війна, і що чекає Путіна

Вiйна може несподiвано закiнчитися вже 19 лютого або 20 березня, а Путiн таємно втече з Росiї.

Що принесе нам Новий рiк? Новi потрясiння чи довгожданий мир, порядок, спокiй?

Попри всi негаразди, з якими вступаємо у 2015-й, експерти сповненi оптимiзму. Тож дуже хочеться вiрити, що вони не помиляються. В одному з оповiдань вiдомого письменника Пауло Коельйо є такий епiзод. Новорiчної ночi подружжя вечеряє у ресторанi, i чоловiк все жалiється й жалiється дружинi на невдачу, яка спiткала його минулого року. А вона тим часом дивиться на розкiшну гiрлянду на ялинцi.

– Тут перегорiла одна лампочка, — перериває монолог дружина. – Ти помiтив це?

Вiн розгублено вдивляється у вогники: “Нi… Їх так багато, i усi сяють”.

– Це так. Але чому ж тодi серед десяткiв Божих благословiнь, якi мав цього року, ти зациклився на однiй “лампочцi”, яка не горить?

Усi ми прагнемо щастя. Усi ми хочемо гарних змiн у життi, плекаючи надiю на дванадцять ударiв годинника. Але не завжди усвiдомлюємо – щоб це сталося, слiд насамперед змiнитися нам самим. Вiдкинути геть iнертнiсть та байдужiсть. Скинути залишки втоми i розпрямити крила. Смiливо подивитися в очi долi й спробувати нарештi жити повноцiнно. Тож цiнуймо кожну яскраву i свiтлу мить у нашому життi. Творiмо добро. Вiрмо у диво i казку, як колись, у дитинствi. I рiк прийдешнiй неодмiнно стане таким, як ми того бажаємо.

Водночас не бiймося зазирати у майбутнє. Нинi спробуємо це зробити з харкiвським астропсихологом Регiною Климовською, яка, до слова, ще два роки тому попереджала про можливу агресiю Росiї, астрологами Мариною Артемовою та Айратом Тiмерхановим.

– Перше питання, яке хвилює усiх: як скоро закiнчиться вiйна i якою цiною Україна переможе ворога?

Р. Климовська: – Як мiнiмум ще пiвроку ми спостерiгатимемо за воєнними дiями на Донбасi, й навiть будуть спроби Кремля заглибитись на iншi територiї України. Вiн спробує завдати удару в лютому, але це буде момент його провалу. Українськi вiйська пiдуть у наступ i не дозволять завоювати цi територiї. Уже до початку травня росiйська агресiя зiйде нанiвець, хоча неспокiй на Донбасi буде ще до осенi – тут час вiд часу триватимуть бойовi дiї, якi постiйно йтимуть на спад. Вважаю, що до початку листопада будь-якi воєннi дiї буде припинено.

А. Тiмерханов: – А я передбачаю, що кiнець вiйни буде не поступовим, а раптовим. I росiйського президента чекає безславне повторення долi його марiонетки Вiктора Януковича. Путiн прийшов до влади 9 серпня 1999 року, коли Сонце було повнiстю перекрите Мiсяцем. Людина, яка почала правити у день повного затемнення, не може принести своїй країнi нiчого, крiм зла. Таку людину непросто позбавити влади, але це стається неминуче, коли закiнчується цикл затемнення. Ще один цiкавий факт: вiн пiшов вiйною на Крим 1 березня 2014 року – це день нового мiсяця у Рибах. I це найневдалiший перiод для початку будь-яких справ, бо вони теж пiдпорядковуються циклу, а вiн – короткий. Новий мiсяць у Рибах побачимо 19 лютого. Якщо до цього часу Росiя не здобуде перемоги в Українi (а така перемога видається фантастикою), то цей день теж може стати початком кiнця кремлiвського агресора.

– Звiдки нам слiд чекати допомоги? Що врятує нашу державу i стане вирiшальними фактором?

М. Артемова: – Нас врятує розум, iнтелект та вiра. Смертi, банкрутства та iншi потрясiння, якi ми тепер переживаємо, мають зворотний бiк: люди стають сильнiшими духовно, вони згуртовуються, вчаться швидко та ефективно розв’язувати проблеми. Це парадоксально, та пiд час воєн людство робить новi науково-технiчнi вiдкриття. Вони потрiбнi, щоб вижити, перемогти. Саме пiд час попереднiх воєн з’явились протигази, новi сплави для технiки, ракети, навiть антибiотики, якi врятували життя мiльйонам людей. Тому i рiк 2015-й буде характеризуватися спалахами осяянь.

Р. Климовська: – Цей рiк кардинально змiнить ситуацiю в країнi, я б назвала його перiодом “великого прання”. Буде важко, бо девальвацiя гривнi та подорожчання товарiв першої потреби нам, як виглядає, уникнути не вдасться. А проте з’являться новi робочi мiсця i можливiсть заробити. Причому у фаворi будуть люди чеснi, працьовитi, вiдповiдальнi. А от крадiям та iншим зловмисникам я не заздрю, бо приходить час розплати. Щоб досягти успiхiв, українцям насамперед треба з оптимiзмом дивитися в майбутнє i не боятися здобувати новий досвiд. А ще уникати зайвого занепокоєння, iмпульсивностi, критиканства, нетерплячостi. Спокiй i праця – ось що потрiбно нам для того, щоб рiк став успiшним.

Iрина ЛЬВОВА, газета “Експрес” (http://expres.ua)

Show Buttons
Hide Buttons