Статистика знає все…

Заробітна плата та стан її виплати 

Управління статистики у Вознесенському районі повідомляє, що за січень–червень 2014р. середньооблікова кількість штатних працівників по місту Вознесенську (на підприємствах, установах, організаціях та відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) становила 7686 осіб, або 3,5% від середньообласного показника та порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 2,7%.

Розмір їх середньомісячної заробітної плати складав 2380,24 грн., що на 1,4% більше ніж за січень–червень 2013 року. Водночас він на 25,9% був меншим за середній рівень по області та при цьому, майже у 2 рази вище законодавчо встановлених державних соціальних гарантій, а саме рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.). По рівню заробітної плати серед територіальних одиниць області місто посіло 10 місце.

Згідно наданої державної статистичної звітності (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців), заборгованість із виплати заробітної плати впродовж червня 2014 року зменшилась на 0,6%, або на 0,4 тис.грн. і на 1 липня 2014 року становила 66,7 тис.грн., що на 82,1% або на 306,7 тис.грн. менше обсягу заборгованості на початок 2014 року, та на 85,1% або на 382,2 тис.грн менше ніж у відповідному періоду минулого року. У загальнообласних обсягах заборгованості питома вага боргу по місту Вознесенську становила 0,1%.

Вся сума невиплаченої заробітної плати сконцентрована на економічно активних підприємствах. Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 липня 2014 року склала 33 особи. Кожному із цих працівників не виплачено у середньому по 2021,21 грн.

У Вознесенському районі за січень–червень 2014 року середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше становила 3152 особи, або 1,4% від середньообласного показника, та порівняно з відповідним періодом минулого року вона зменшилась на 5,8%.

Розмір їх номінальної середньомісячної заробітної плати складав 2096,4 грн., що на 34,8% менше ніж по області та на 72,1% більше законодавчо встановлених державних соціальних гарантій, а саме рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.). Порівняно з січнем–червнем 2013 року її розмір збільшився на 2,7%.

Згідно наданої державної статистичної звітності (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців)  упродовж червня заборгованість із виплати заробітної плати по району залишалася незмінною і на 1 липня 2014р. становила 72,3 тис.грн. (станом на 1 січня 2014р. заборгованості із виплати заробітної плати не зафіксовано). Питома вага суми невиплаченої заробітної плати по Вознесенському району в загальному показнику по Миколаївській області становила 0,1%. Вся сума заборгованості із виплати заробітної плати припала на підприємства щодо яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

 Діяльність підприємств сфери послуг Вознесенського району

У січні–липні 2014р. на ринку послуг району здійснювали діяльність 6 підприємств на яких працювали 59 штатних працівників. Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ), наданих підприємствами сфери нефінансових послуг різним споживачам, по району склав 1154 тис.грн., з нього реалізація послуг підприємствам і організаціям становила 458 тис.грн. (39,7%).

В структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності, найбільшу частку (43,8%) займають послуги з надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, найменшу частку (2,1%) – послуги вантажного автомобільного транспорту.

Населенню за сім місяців 2014р. реалізовано послуг на 696 тис.грн. (60,3%). У розрахунку на одного мешканця району обсяг реалізованих послуг склав 37,2 грн.

За основним видом економічної діяльності для різних споживачів виконано 25,2 тис. замовлень. Середня вартість одного замовлення у січні–липні 2014р. становила 35,7 грн.

Частка реалізованих послуг підприємствами району в загальнообласному обсязі реалізації становить 0,03%.

Інвестування економіки м. Вознесенська

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за січень–червень 2014 року підприємствами та організаціями м.Вознесенська за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 8,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 0,6% загальнообласного їх обсягу.В розрахунку на одну особу цей показник становить 243,2 грн., в середньому по області – 1325,3 грн.

Реалізація промислової продукції підприємствами

За даними Головного управління статистики, у січні–липні 2014р. підприємствами м.Вознесенська реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 206,1 млн.грн.

Майже весь обсяг реалізованої продукції по місту представлений продукцією переробної промисловості (95,6%). У реалізованій продукції переробної промисловості значну частку займає текстильне виробництво та виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів – 51%.

Питома вага продукції міста в загальнообласному обсязі реалізації становить 1,5%. У розрахунку на одного мешканця міста обсяг реалізованої промислової продукції склав 5,7 тис.грн. В середньому по області цей показник становив 11,9 тис.грн.

Усічні–липні 2014р. підприємствами Вознесенського району реалізовано продукції (товарів, послуг) на 204,5 млн.грн.Питома вага продукції району в загальнообласному обсязі реалізації становить 1,5%.У розрахунку на одного мешканця району обсяг реалізованої промислової продукції склав 6,6 тис.грн. В середньому по області цей показник становив 11,9 тис.грн.

 Капітальні інвестиції у Вознесенському районі

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за січень–червень 2014 року підприємствами та організаціями Вознесенського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9,5 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 0,6% загальнообласного їх обсягу.В розрахунку на одну особу цей показник становить 301,8 грн., в середньому по області – 1325,3 грн.

Show Buttons
Hide Buttons