Вознесенська ОДПІ повідомляє

Антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс»

Вознесенська ОДПІ Головного управління Міндоходів у Миколаївській області повідомляє про те, що за номером телефону (044) 284 00 07 діє Антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України за яким необхідно повідомляти цілодобово про неправомірні дії або бездіяльність працівників Державної фіскальної служби України.

Рада з кадрових питань Державної фіскальної служби України розпочала прийом документів

Рада з кадрових питань Державної фіскальної служби України розпочала прийом документів від кандидатів, які мають намір зайняти керівні посади начальників Головних управлінь Державної фіскальної служби та митниць в областях та м. Києві.

Нагадуємо, що приймання документів та інформації про кандидатів буде здійснюватися до 18 серпня 2014 року включно.

З формами документів для кандидатів на керівні посади у територіальних органах Державної фіскальної служби України та зразками їх заповнення можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у розділі «Міністерство» (підрозділ «Робота з персоналом» вкладка «Рада з кадрових питань Державної фіскальної служби України»).

У паперовому вигляді інформацію та документи можна подати з 9 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв. (крім суботи та неділі) за адресою: м. Київ, пров. Киянівський,2, кім. 106.

В електронному вигляді інформацію та документи можна подати за адресою: rada@minrd.gov.ua.

В податковій проведений сеанс телефонного зв’язку «Гаряча лінія» на тему: «Вимоги до оформлення документів які подаються та видаються при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків»

Начальник відділу ІТ та обліку платників Вознесенської ОДПІ ГУ Міндоходів у Миколаївській області Домущей Валентина Георгіївна 30 липня 2014 року провела сеанс телефонного зв’язку «Гаряча лінія» на тему: «Вимоги до оформлення документів які подаються та видаються при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків». Наводимо найбільш актуальні питання:

Який порядок отримання фізичною особою – резидентом (громадянином України) реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків?

Відповідь:                                         

Відповідно до п. 1 р. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013№ 779 (далі – Положення), фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи – платника податків (далі – облікова картка) за формою № 1ДР , яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

Фізична особа подає облікову картку до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за власним бажанням – до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. Фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, подає облікову картку до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування (п. 2 р. VII Положення).

Для заповнення облікової картки використовуються дані документа, що посвідчує особу (п. 3 р. VII Положення).

Облікова картка фізичної особи може бути подана через законного представника чи уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії (п. 4 р. VII Положення).

Облікові картки фізичних осіб, які визнані недієздатними або обмежено дієздатними, подаються особами, які призначені опікунами (піклувальниками), за наявності документа, що посвідчує особу, яка визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та рішення про встановлення опіки (піклування) (п. 5 р. VII Положення).
Пунктом 8 р. VII Положення визначено, що реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до контролюючого органу облікової картки.

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації (у разі неможливості виправлення недостовірних даних або помилок у встановлений строк) або продовжено строк реєстрації до десяти робочих днів.

Згідно з п. 10 р. VII Положення документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

Який порядок отримання фізичною особою документа, що засвідчує реєстрацію ФО в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, в разі його втрати (зіпсування)?

Відповідь:

У разі втрати (зіпсування) документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, фізичній особі, з метою отримання такого документа необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем проживання або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування та пред’явити паспортний документ, який містить прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце народження, місце проживання (країна, область, район, населений пункт).

Який порядок отримання неповнолітніми особами документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі ФО – платників податків?

Відповідь:

Відповідно до ст. 70.5 р. ІІ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із фізична особа – платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи-платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Пунктом 2 р. VIІ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 (далі – Положення), встановлено, що фізична особа подає облікову картку до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за власним бажанням – до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. Фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, подає Облікову картку до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

Згідно з п. 5 р. VIІ Положення облікові картки фізичних осіб віком до шістнадцяти років або неповнолітніх осіб, які ще не отримали паспорта, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію (п. 5 р. VIІ Положення).
Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до контролюючого органу облікової картки (п. 8 р. VIІ Положення).

У разі якщо фізична особа не досягла шістнадцяти років або фізична особа є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію (п. 14 р. VIІ Положення).

Які вимоги до оформлення документів, що подаються та видаються при реєстрації ФО в Державному реєстрі ФО – платників податків?

Відповідь:

Відповідно до п. 1 р. ІІІ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затверджене наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 (далі – Положення) документи, які відповідно до вимог Положення подаються (надсилаються рекомендованим листом) до контролюючого органу, повинні бути викладені українською мовою та не містити виправлень.

Згідно з п. 2 р. ІІІ Положення облікова картка фізичної особи – платника податків (далі – Облікова картка), повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) (далі – Повідомлення), або заява про зміну даних, що вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) (далі – Заява) заповнюються машинописом або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються до контролюючого органу рекомендованим листом, підпис фізичної особи на Обліковій картці, Повідомленні чи Заяві повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку.

До облікової картки та повідомлення вноситься така інформація:     прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; місце народження (країна, область, район, населений пункт); місце проживання, а для іноземця – також громадянство; реквізити документа, що посвідчує особу (назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ) (п. 3 р. ІІІ Положення).

Громадяни України, які виїхали за її межі і не можуть особисто прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, у разі виникнення необхідності в реєстрації в Державному реєстрі та/або отриманні документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, можуть надіслати поштою на адресу Міністерства доходів і зборів України (далі – Міндоходів України) Облікову картку / Заяву для реєстрації у Державному реєстрі та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу. Підпис громадянина України на Обліковій картці / Заяві повинен бути засвідчений дипломатичним представництвом або консульською установою України за місцеперебуванням громадянина України за кордоном. Аналогічно оформляється довіреність на отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі. Посвідчення підпису на Обліковій картці / Заяві або довіреності повинно бути проведене відповідно до Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27.12.2004 № 142/5/310, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за № 1649/10248 (п. 4 р. ІІІ Положення).

Вознесенська ОДПІ

 

Добавить комментарий

Show Buttons
Hide Buttons