Як нараховуватимуть пенсiї з 1 квiтня

Оприлюднено закон, який дає змогу зрозумiти, що змiниться в життi пенсiонерiв з 1 квiтня Пiдвищили пенсiйний вiк чи нi? Забрали пенсiї у всiх працюючих пенсiонерiв чи нi? Якi роки братимуть для розрахунку розмiру пенсiї? Пенсiонери тiльки й говорять, що про новий закон, згiдно з яким буде переглянуто розмiр пенсiї для багатьох iз них. Але до останнього моменту не було зрозумiло, що саме змiниться. Бо, за старою традицiєю, депутати голосували навмання, бiльшiсть iз них навiть не бачила кiнцевого тексту закону. А голосували за закон аж п’ять разiв! I ось закон нарештi оприлюднено. Як з’ясовується, у новинах дуже неточно розповiли про суть пенсiйних нововведень.

Докладнiше про те, що насправдi змiниться, розпитуємо Марiанну Онуфрик, керiвника групи з питань пенсiйної реформи Реанiмацiйного пакета реформ, та Лiдiю Ткаченко, старшого наукового спiвробiтника Iнституту демографiї та соцiальних дослiджень НАН України.

– Отже, головне запитання: кому урiжуть пенсiї?

Л. Ткаченко: – Згiдно з прийнятим законом, працюючим пенсiонерам пропонується виплачувати з 1 квiтня пенсiї в розмiрi 85% нарахованої пенсiї, але не менше вiд прожиткового мiнiмуму, встановленого для непрацездатних осiб. Тобто, якщо працюючий пенсiонер має пенсiю меншу, нiж 1,5 розмiра прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, а на сьогоднi це – 1423 гривень, то його пенсiя скорочуватися не буде. Ще одне важливе доповнення, яке було зроблене до законопроекту перед голосуванням, – обмеження пенсiй працюючим пенсiонерам дiятиме до 1 сiчня 2016 року, тобто тiльки до кiнця поточного року. Хоча не факт, що його не продовжать – у нас багато норм запроваджуються начебто як тимчасовi, але залишаються назавжди.

Чи всiм працюючим пенсiонерам, пенсiя яких перевищує 1423 гривнi, виплачуватимуть з квiтня лише 85% пенсiї?

– Нi, закон не буде обмежувати пенсiї iнвалiдам I та II груп, iнвалiдам вiйни III групи, учасникам бойових дiй, у тому числi учасникам АТО, членам сiмей загиблих (померлих) учасникiв бойових дiй. Це дуже правильний крок, оскiльки, наприклад, зайнятiсть для людей з iнвалiднiстю має особливе соцiальне значення.

Скiлькох пенсiонерiв торкнеться обмеження пенсiйних виплат? Напевно, переважна бiльшiсть їх залишатиме офiцiйну роботу?

– Загалом у нас працюють 2,7 мiльйона пенсiонерiв. Третина з них, тобто 900 тисяч осiб, мають пенсiї понад 1423 гривень. Чи будуть люди звiльнятися, залежить вiд їхнiх статкiв, яка в них зарплата i пенсiя, тобто вiд того, скiльки вони втрачають. Якщо в людини пенсiя 1600 гривень, може, вона й залишиться працювати, бо в разi звiльнення втратить всю зарплату. Звiльнятимуться ж переважно тi, у кого пенсiя iстотно перевищує 1423 гривнi i зарплата для них – не така важлива. Зауважу: якщо пенсiонер звiльниться з роботи, то пенсiя йому виплачуватиметься в повному обсязi.

М. Онуфрик: – Прийнято також норму, що державним службовцям та особам, якi до них прирiвнянi (народнi депутати, суддi, прокурори), пiд час роботи на своїх посадах пенсiя з 1 квiтня взагалi не виплачуватиметься. Тобто, вони будуть отримувати лише заробiтну плату. Можна припустити, що через це багато держслужбовцiв, якi мають високу пенсiю, звiльнятимуться. Завдяки такому кроку в органи державної служби можуть прийти молодi фахiвцi. I це не погано.

– Якi ще змiни в пенсiйному законодавствi прописує прийнятий закон?

– Збiльшено – i для чоловiкiв, i для жiнок – загальний стаж роботи для призначення пiльгової пенсiї. Примiром, нинi чоловiкам, щоб отримувати пiльгову пенсiю у 50 рокiв за списком №1, треба мати спецiальний стаж на важких роботах 10 рокiв i загальний стаж 20 рокiв. Прийнятим законом передбачено, що чоловiкам треба буде мати вже не 20, а 25 рокiв загального стажу. Щодо жiнок, то змiни прописують поетапне пiдвищення на 5 рокiв пiльгового пенсiйного вiку для тих, що мають право на пiльгову пенсiю. Але цей перехiд вiдбуватиметься поступово протягом 10 рокiв – кожен рiк через пiвроку.

– Наведiть приклад. Представниць яких професiй це торкнеться?

– Переважно це стосується працiвникiв з особливо шкiдливими й особливо важкими умовами працi за списками №№1 i 2 – трактористiв-машинiстiв, водiїв мiського пасажирського транспорту, механiзаторiв, працiвникiв освiти, охорони здоров’я та соцiального забезпечення, доярок. Отже, для того щоб жiнка вийшла на пенсiю за списком №1, потрiбно буде (через 10 рокiв), щоб їй виповнилося 50 рокiв, вона мала 7 рокiв i шiсть мiсяцiв спецiального стажу на зазначених роботах i не менш нiж 20 рокiв загального стажу. Тепер такi жiнки можуть виходити на пенсiю у 45 рокiв, маючи 15 рокiв загального стажу.

Л. Ткаченко: – Для жiнок, якi виховали 5 або бiльше дiтей, залишаються чиннi норми законодавства, на них цей закон не поширюється незалежно вiд стажу та вiку.

– Скандальну норму про те, щоб для обчислення пенсiї брати лише дохiд за 2012, 2013, 2014 роки не прийняли?

– Так, цю норму було вилучено, i зрештою це правильно, iнакше взагалi втрачається сенс страхової системи. Тим бiльше, що зарплати вже так швидко не зростають, як було ранiше. Проблему розриву в пенсiях нових i старих пенсiонерiв треба вирiшувати через адекватну iндексацiю (актуалiзацiю) призначених пенсiй, бо новi пенсiонери дуже швидко стають “старими”.

– Завдяки прийнятим пенсiйним змiнам уряд цього року планує зекономити 3,9 мiльярда гривень бюджетних коштiв…

М. Онуфрик: – Не думаю, що буде досягнуто значного економiчного ефекту. Треба розумiти, що Пенсiйний фонд – фактично банкрут, цього року на його фiнансування з держбюджету передбачено 81 мiльярд гривень. Тобто оця економiя – 3,9 мiльярда гривень, навiть якщо вона i буде, дуже незначна.

Леся ЯСИНЧУК, газета «Експрес» ( http://www.expres.ua)

До речi. Парламент прийняв ще один закон, згiдно з яким мобiлiзованим зараховуватимуть вiйськову службу до особливого перiоду для призначення пенсiї на пiльгових умовах.

Show Buttons
Hide Buttons