ТАШЛИЦЬКА ГАЕС. ЗА 12 РОКІВ ДО ЦЬОГО

Як відомо, часто особисті архіви зберігають цікаві подробиці минулих років, які стають актуальними через десятиліття через те, що свого часу важливі проблеми для довкілля України і, зокрема для жителів Миколаївщини, остаточно не були вирішені. Йдеться про проект «Звершення будівництва Ташлицької ГАЕС», який  зараз  активно обговорюється на громадських слуханнях, в обласних, центральних ЗМІ та на інтернет-ресурсах. 

До уваги читачів «Нового Города» – важливий документ з далекого 2005 року. Не менш актуальний він і сьогодні, поскільки громадськість, за час, що минув, так і не отримала відповіді на важливі проблеми розвитку Южно-Українського енергетичного комплексу.

Держводгосп України за дорученням Кабінету Міністрів України від 22 листопада  2005 року № 61187/1/1-05 розглянув звернення народного депутата України І. Зайця до Президента України та Рішення комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи щодо вирішення проблем створення національного природного парку “Гранітно-степове Побужжя” у зв’язку з добудовою Ташлицької ГАЕС і у межах компетенції комітету надає інформацію та пропозиції з цього питання.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 року № 952 було проведено додаткову державну екологічну експертизу “Уточненого проекту Ташлицької ГАЕС”, згідно з яким передбачалося завершення будівництва Ташлицької ГАЕС на 3 агрегати, при нормальному проектному рівні (НПР) Олександрівського водосховища – 16,0 м. В результаті розгляду проекту Держводгосп прийшов до висновку, що в проекті не вирішені основні питання – водозабезпеченість енергокомплексу, безпечне використання та охорона вод в нижній течії Південного Бугу.
Для реалізації проекту Ташлицької ГАЕС необхідно додатково біля 12 млн. м3 води на рік для компенсації безповоротних витрат, а вже на сьогодні Південно-Українська АЕС в маловодні періоди відчуває дефіцит води /охолодженням забезпечується два енергоблоки із трьох/. Крім того, інститутом Укрводпроект із залученням провідних проектних і науково-дослідних організацій, у тому числі НАН України впродовж 1991-1995 років розроблена “Схема комплексного використання та охорони водних ресурсів басейну р. Південний Буг”.
У Схемі надаються розрахунки водогосподарського балансу басейну, розглянуті питання екологічного стану водних ресурсів, обґрунтованості санітарно-екологічних витрат води (попусків) у нижній течії Південного Бугу. Висновки наукових досліджень свідчать, що екологічно допустимі санітарні попуски в нижній б’єф Олександрівського водосховища повинні бути не нижче 17,0 м/с. В Схемі також виконана гідроекологічна оцінка впливу відмічених у проекті Ташлицької ГАЕС заходів на навколишнє природне середовище. Згідно з висновками Схеми, подальший розвиток Південно-Української АЕС та будівництво Ташлицької ГАЕС через негативний вплив на екологічну ситуацію в регіоні не рекомендується.
Разом з тим у березні 2000 року Південно-Українська АЕС починає заповнення Олександрівського водосховища. З початку 2004 року до цього часу його рівень становить 10 м. Зараз ідуть роботи з підготовки ложа водосховища до його заповнення до відмітки 14,7 м. Усі погодження режиму роботи рівневого режиму Олександрівського водосховища проведені на обласному рівні, що є порушенням чинного законодавства. Річка Південний Буг – водний об’єкт загальнодержавного значення.
Держводгосп у 1997 році за проектом Відкритого акціонерного товариства “Укргідропроект” погодив реконструкцію Олександрівського водосховища зnвідновленням на ньому гідровузла. Згідно з проектною документацією Олександрівська ГЕС повинна працюватитна незарегульованих витратах р. Південний Буг, не викликаючи добових коливань нижче греблі, при нормальному проектному рівні Олександрівського водосховища – 8,0 м. Тобто, наповнення водосховища після реконструкції передбачалося без підвищення його нормального підпірного рівня (Олександрівське водосховище побудоване у 1929 році. Нормальний підпірний рівень його становив 8,3 м).
В червні 2005 року на розгляд і погодження Південно-Бузького бассейнового управління водних ресурсів представлено Програму першочергового заповнення водойм Ташлицької ГАЕС. Згідно з зазначеною Програмою, на початку грудня 2005 року намічено здійснити пуск першого агрегату Ташлицької ГАЕС, для чого передбачається використовувати корисний об’єм між нормальним проектним рівнем (НПР) – 99,5 м та рівнем мертвого об’єму (РМО) – 92,0 м Ташлицького водосховища. В нижній водоймі ГАЕС – Олександрівському водосховищі – передбачається підвищення рівня води до тимчасової позначки 14,25 м.
Для пуску другого агрегату передбачається підвищення НПР Ташлицького водосховища до 103,0 м, Олександрівського водосховища – до рівня 14,7 м. Добові коливання рівня води у Ташлицькому водосховищі при цьому складатимуть до 11 м.
Скиди води в результаті роботи ГАЕС в Олександрівське водосховище призведуть до різких коливань води, активізації ерозійних процесів, скаламучення донних відкладів, підвищення мутності води в водосховищі, що негативно вплине на якість води в р. Південний Буг. Ці ж явища активізуються і в Ташлицькому водосховищі.
Уточнений проект будівництва Ташлицької ГАЕС передбачає введення в дію трьох агрегатів, для чого рівень Олександрівського водосховища планується підвищити до 16,0 м. Мінімальний санітарний попуск в нижній б’єф Олександрівського водосховища згідно з представленими розрахунками складає 11,6 м3/с, замість необхідних 17,0 м3/с.
У подальшому буде вирішуватись питання про розконсервування 4, 5 та 6-го агрегатів (відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2002 року № 342-р). При цьому, проект Ташлицької ГАЕС у варіанті 4, 5 та 6 гідроагрегатів при проведенні Державної екологічної експертизи не розглядався. Комітет розглянув зазначену Програму і не вважає за можливе погодити запропонований варіант водопостачання ГАЕС.
Насамперед, запропонований варіант передбачає включення Ташлицького водосховища, яке є ставком-охолоджувачем АЕС, в систему водопостачання ГАЕС, тобто перетворить систему водопостачання атомної станції в прямоточну. Джерелом охолодження нагрітих вод АЕС практично стане річка Південний Буг. Крім того, мінімальні санітарні попуски з Олександрівського водосховища (11,6 м3/с) не вирішать проблеми водопостачання та охорону вод в нижній течії Південного Бугу. Зараз середньобагаторічні витрати в створі м. Олександрівка становлять 55,1 м3/с.
Аналіз ситуації свідчить, що основні порушення природоохоронного законодавства у процесі добудови Ташлицької АЕС, а також у процесі експлуатації Південно-Української АЕС такі:
─ існуюча потужність Південио-Української АЕС (3 блоки) не забезпечена водою. Крім того, станція практично працює на прямоточній системі водопостачання, що протирічить статті 96 Водного кодексу України;
─ включення ставка-охолоджувача Південно-Української АЕС (Ташлицьке водосховище) в єдину гідравлічну систему разом з Олександрівським водосховищем (ГЕС-ГАЕС) формує прямоточну систему водопостачання на р. Південний Буг, який є джерелом водозабезпечення найбільш складної у соціально-економічному і екологічному відношенні зони півдня держави, що протирічить чинному водно-екологічному законодавству;
─ передбачені Програмою першочергового заповнення водойм Ташлицької ГАЕС
мінімальні санітарні попуски (11,6 м3/с) не забезпечать водопостачання та відповідну якість води в пониззі Південного Бугу. Екологічно допустимі санітарні попуски в нижній б’єф Олександрівського водосховища мають бути не нижче 17,0 м3/с, хоча і вони недостатні;
─ режим роботи Ташлицької ГАЕС не ув’язаний з роботою інших гідроенергетичних об’єктів, насамперед, самої АЕС, відсутні водогосподарські розрахунки роботи всього енергокомплексу. Ташлицька ГАЕС та Південно-Українська АЕС мають одні і ті ж джерела водопостачання, тому такі розрахунки є обов’язковими;
─ відсутній прогноз якості води в р. Південний Буг нижче греблі Олександрівського водосховища в результаті введення в експлуатацію Ташлицької ГАЕС при рівні водосховища 14,7 м. Необхідно проведення, із залученням провідних наукових та проектних закладів держави, додаткових досліджень: гідрохімічних, гідротермічних, гідробіологічних і санітарно-гігієнічних процесів.
Чинним законодавством України, а зокрема статтею 22 Водного кодексу України, ст. 143 Закону України “Про екологічну експертизу”, встановлено, що для забезпечення екологічної безпеки під час будівництва нових і реконструкції діючих об’єктів, пов’язаних із використанням вод, здійснюється державна екологічна експертиза. Тому для прийняття узгодженого рішення щодо вирішення цієї проблеми, необхідно вжити заходів щодо забезпечення здійснення державної екологічної експертизи добудови Ташлицької АЕС у порядку, визначеному законодавством.
Стосовно прийняття правового рішення щодо створення регіонального ландшафтного парку “Гранітно-степове Побужжя”, то це питання повинно вирішуватися згідно з чинним законодавством.
Заступник голови комітету М. Бабич

Show Buttons
Hide Buttons