Відкритий лист до міського голови

 Віктора Пароконного та депутатів Южноукраїнської міської ради

Шановний Вікторе Кириловичу ! Шановні депутати!

Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» вимушений надати свої роз’яснення стосовно некоректних висловлювань, викладених  в проекті рішення Южноукраїнської міської ради «Про покращення фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство», яке планується розглянути 23.02.2017 на сесії Южноукраїнської міської ради.

В той же час вимагаємо надати ВП ЮУАЕС відповідь, на підставі яких документів, зафіксованих фактів, технічних та аналітичних висновків викладено інформацію в проекті рішення.

Додатково нагадуємо про обов’язки депутатів. Депутат міської ради зобов’язаний дотримуватись Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.

До проекту рішення міської ради повинна додаватися пояснювальна записка, в якій зазначається:

– необхідність і мета прийняття рішення;

– прогноз суспільних, економічних, фінансових та юридичних наслідків прийняття рішення;

– механізм виконання рішення;

– порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради).

Так, згідно проекту рішення «Про покращення фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» не зазначено юридичні наслідки ухвалення такого рішення та механізм його виконання.

У констатуючій частині проекту рішення йдеться:

«КП ТВКГ є логічно відокремленим майновим комплексом, який одночасно є об’єктом соціальної інфраструктури міста, який за будь-яких умов вироблення комунальних ресурсів, незалежно від суб’єкта їх приналежності, може взаємодіяти і забезпечувати місто цими важливими послугами».

Зазначаємо, що КП ТВКГ не є логічно відокремленим майновим комплексом, який за будь-яких умов вироблення комунальних ресурсів може самостійно взаємодіяти та забезпечувати місто опаленням, підігрівом води, водою та водовідведенням без ВП ЮУАЕС.

Рішеннями Южноукраїнської міської ради №23 від 24.12.2015, №24 від 24.12.2015, та № 131 від 31.03.2016 чітко зазначено (абз.1 ст.3) «Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» державного підприємства НАЕК «Енергоатом» є основним та єдиним постачальником теплової енергії в місто Южноукраїнськ». «Підготовка питної води здійснюється на водоочисних спорудах (далі ВОС), які знаходяться на балансі ВП ЮУАЕС». Альтернативного, тобто, відокремленого від ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» постачання суспільно-важливих послуг до КП ТВКГ та споживачів міста Южноукраїнська немає.

Твердження щодо незалежності від АЕС та можливість не постачати тепло та воду ставить під загрозу реалізацію права громадян – мешканців міста, на забезпечення опаленням, холодним та гарячим водопостачанням.

Вважаємо за потрібне прокоментувати ще один вислів з констатуючої частини проекту рішення:«Теплова генерація від АЕС до міста йде прямими трубопроводами до точки розподілу. Сама генерація теплової енергії в частині деталізованого техніко-економічного обґрунтування собівартості з точки зору економічної ефективності не оприлюднена. Відомо, що сучасні АЕС в Європі в 3 – 4 рази мають меншу штатну чисельність ніж на ЮУ АЕС, а це пряма економіка. Більш того, ресурс інфраструктури міста має термін придатності в понад сто років, а нинішні енергоблоки АЕС: 10 – 15 років. Майбутні енергоблоки АЕС можуть мати принципову відмінність в генерації ними теплової енергії, наприклад, в такому вигляді  як на цей час, її взагалі може не бути. То місту що робити? Вже втретє займатись модернізацією і переобладнувати об’єкти нашої комунальної інфраструктури?»

Зазначаємо, що трактування економічної ефективності АЕС та майбутніх перспектив відмінності в генерації, а також порівняння термінів використання інфраструктури міста та експлуатації енергоблоків АЕС, яка є основним бюджетоутворюючим підприємством міста, та таким, що забезпечує роботою багатьох мешканців Южноукраїнська, взагалі абсурдне та безглузде.

Згідно з рішенням Южноукраїнської міської ради №131 від 31.03.2016 року ((Додаток 1) Програма «Місто і АЕС – природні партнери») юридичною службою, управлінням економічного розвитку Южноукраїнської міської ради, виконавчими органами Южноукраїнської міської ради не виконано жодного пункту.

Зі свого боку ВП ЮУАЕС неодноразово надсилала на адресу міського голови, міськвиконкому варіанти механізму погашення боргу, була підписана розстрочка на 15-17 років (мирові угоди), але зворотного зв’язку немає, а є лише накопичення поточних боргів та політична спекуляція.

ДП «НАЕК «Енергоатом» не визнавав, що каналізаційний колектор через ставок-охолоджувач є аварійним, це ніякими документами не підтверджено, неодноразово це ствердження спростовувалось технічними висновками за результатами обстежень.

Аргументи, які висловлює ВП ЮУАЕС, по витратній економіці та неефективному тарифоутворенню підтверджуються саме Южноукраїнською міською радою. Так, рішенням №23 від 24.12.2015 в Програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки та рішенням №131 від 31.03.2016 «Про затвердження міських програм, проектів, які долучаються до Програми соціально- економічного та культурного розвитку міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки» передбачено цілий ряд програм.

Мета цих програм:

– детальне і обґрунтоване з’ясування  наявних причин тарифних проблем, забезпечення реалізації наступних дій щодо мінімізації боргів за комунальні послуги, які надає ВП ЮУАЕС місту;

– забезпечення прозорості у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

– перехід до економічно обґрунтованих цін і тарифів за користування житлом та комунальні послуги;

– запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів.

Але, на жаль, нічого з вищевикладеного не зроблено, а саме: підприємство не затверджує виробничу програму, тарифи своєчасно не переглядає, субвенції з держбюджету не отримує та накопичує борги перед ВП ЮУАЕС.

Вищеназвані рішення ухвалювались виключно для можливості в обхід КП ТВКГ укладати напряму певні договори за рахунок місцевого бюджету на утримання та ремонт мереж теплопостачання, закупівлю обладнання та ТМЦ.

Наприклад, в лютому 2017 року (базуючись на цих рішеннях) за рахунок місцевого бюджету було проведено погашення боргів КП ТВКГ за електроенергію перед Миколаївобленерго (хоча такої статті у відповідних програмах немає), кошти місцевого бюджету через УЖКГ згідно з угодами на ремонт та реконструкцію тепломереж витрачаються на цілком пряму виробничу діяльність КП ТВКГ.

В п.2 проекту рішення зазначено: «Враховуючи те, що КП ТВКГ є єдиним в місті Южноукраїнську постачальником послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, як в частині населення, так і іншим споживачам, забезпечити КП ТВКГ для надання вищевказаних послуг матеріальними ресурсами, придбання яких здійснити управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради за рахунок коштів міського бюджету, із послідуючою передачею КП ТВКГ».

Пояснюємо, що КП ТВКГ не є єдиним постачальником послуг тепла, водопостачання та водовідведення, бо ВП ЮУАЕС також є ліцензованим постачальником цього виду послуг та постачає свою продукцію юридичним особам: КП ТВКГ, ДП «Тепличне господарство», МСГ «Промінь» та іншім.

По п.4 «Визнати повну обґрунтованість потреби регулювання тарифних стосунків «виробник – виконавець комунальної послуги» за однією постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг України, а не за двома різними, як це є на даний час, та схвалити ініціативу фахівців виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради і працівників  КП ТВКГ щодо подання відповідних пропозицій до проекту постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг України з цього питання, який наразі оприлюднений» зазначаємо, що намагання регулювання тарифних стосунків «виробник – виконавець комунальної послуги» – це пряма спроба не допустити конкуренцію, а саме ВП ЮУАЕС, на ринок прямого постачання опалення та води – фізичній особі (не поділяти тариф на постачання та транзит) в обхід ЗУ «Про теплопостачання», та юридична можливість реалізовувати через нові утворені комунальні підприємства комунальні послуги зі списанням вже утворених боргів КП ТВКГ. При цьому механізм цієї афери не розкривається в даному проекті рішення.

По п.5 проекту рішення «Визнати, що належні територіальній громаді міста Южноукраїнська виробничі і невиробничі фонди систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення, які використовуються КП ТВКГ – це комплекс об’єктів комунальної інфраструктури,  виключно соціальної значимості, а саме:

5.1. об’єкт комунальної  інфраструктури  соціальної значимості – система об’єктів теплопостачання;

5.2 об’єкт комунальної  інфраструктури  соціальної значимості – система об’єктів водопостачання;

5.3 об’єкт комунальної  інфраструктури  соціальної значимості – система об’єктів водовідведення», пояснюємо, що виробничі та невиробничі фонди системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення знаходяться на балансі КП ТВКГ та згідно з Постановою від 18.05.2016 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження забороняється здійснювати відчуження будь-якого майна, яке належить боржнику – КП ТВКГ.

Рішення щодо передачі майна, яке є власністю громади, може ухвалюватися згідно з Законом України «Про банкрутство та відновлення платоспроможності боржника» тільки на стадії ліквідаційної процедури, яку на момент розгляду цього рішення на сесії міської ради ще не ухвалено.

Згідно з п.4 Рішення господарського суду Миколаївської області від 31.01.2017 введена процедура розпорядження майном боржника комунального підприємства «ТВКГ». Після призначення розпорядника майна и до припинення процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права без згоди розпорядника майна приймати рішення про:

– реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;

– створення юридичних осіб, або участь в інших юридичних особах;

– створення філій та інше.

Частково майно боржника КП ТВКГ підтверджується Рішеннями Южноукраїнської міської ради. Наприклад, в рішенні №22 від 24.12.2015 ст.3 вказано, що на балансі КП ТВКГ знаходяться теплові мережі опалення та гарячого водопостачання у двохтрубному вимірі 64,97 км., 12 теплових розподільчих пунктів.

Таким чином, проект рішення «Про покращення фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» не відповідає нормам чинного законодавства і у випадку його ухвалення буде оскаржений ВП ЮУАЕС у судовому порядку.

Щодо створення нових комунальних підприємств Южноукраїнської міської ради з надання послуг тепло- водопостачання та водовідведення, як це зазначено в проекті  рішення, оприлюдненого на офіційному сайті Южноукраїнська, звертаємо Вашу увагу та увагу депутатів міської ради про персональну відповідальність за те, що дані дії з боку міської ради мають ознаки злочину з наслідками загрози нанесенню Державі (в особі Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом») збитків в особливо великих розмірах. В м. Южноукраїнську вже була спроба створення ДП «Абонентний відділ», але це було своєчасно припинено.

ВП ЮУАЕС буде вимушений звернутися до правоохоронних органів з метою недопущення порушень Законів України внаслідок списання боргів КП ТВКГ.

Інф. : сайт ВП ЮУ АЕС

Show Buttons
Hide Buttons